Logg inn:
Logo
Nordiske Impulser 2020
Den viktige leken 
 


Barn har rett til fritid og lek, og lekens betydning slås fast i rammeplanen, i årsplaner og i politiske festtaler. Lek er kanskje det viktigste vi kan tilby barn. Der utforsker de hva det vil si å være et menneske.  Leken må i dag finne sin plass mellom politikeres utålmodige læringsiver og aktiviteter planlagt av de voksne. Dette gir grunn til å spørre hvilken status leken har i dag. Hva slags lek er det som dominerer i våre barnehager, og hvor fri er egentlig den frie leken? Og kanskje viktigst av alt: Hvordan kan barnehagelærere bidra til å berike og intensivere leken?

Alt dette og mye mer vil du få svar på i mai 2020 når Nordiske Impulser igjen setter fokus på leken. Da vil de fremste fagfolkene i Norge, Sverige og Danmark vise hva vi kan lære av de siste årenes forskning og utviklingsarbeid.

PROGRAM

Maria Øksnes, førsteamanuensis, NTNU
LEKENDE LÆRINGSLIV I BARNEHAGEN 
– en kritisk drøfting

Det er en vanlig tanke blant mange pedagoger at læringsarbeidet i norske barnehager bør være grunnlagt i barns lek og motiveres av å være morsomt. Men det er gode grunner for å være kritisk til forestillingen om lekende læring og til det pedagogiske begjæret om å bruke leken for å nå sine læringsmål. Veiledet lek er nemlig noe annet enn lek, og å satse på «et lekende læringsliv» fører lett til at vi mister barneperspektivet av syne. Lek er ikke noe som kan brukes for å nå bestemte mål!

Helle Marie Skovbjerg, professor i lek, Kolding Designskole
LEK SOM STEMNINGSPRAKSIS
- et språk for lekens erfaringer

De fleste vet hvordan det føles å leke, men så snart vi skal snakke om erfaringer med lek, så blir det straks vanskeligere. Dette foredraget skal handle om lekens språk og vise hvorfor det er viktig at vi har et språk som treffer de opplevelser vi som mennesker har med leken. Leken oppleves som meningsfull, morsom, skjør, vill, utfordrende og utforskende, og språket må romme alle disse erfaringene. Og den pedagogiske praksis må utvikle et faglig og profesjonelt språk som tar lekens erfaringer alvorlig og som på den måten skaper de beste betingelser for at leken kan leve alle steder i barns liv.

Margareta Øhman, psykolog, familieterapeut og forfatter
KOM OG LEK MED OSS!
- Om voksnes posisjoner i barns lek – og det som truer leken
Spørsmålet er ikke om voksne skal delta i barns lek, men om hvordan vi kan skape de beste forutsetningene for deres lek. Det handler om hvordan vi på ulike måter kan forholde oss for å beskytte og fremme leken. «Vi rekker det ikke», sier mange pedagoger – kanskje vi må bli bedre til å gå inn og ut av leken? Med oppmerksomhet og et lek-etisk utgangspunkt kan vi veksle mellom ulike posisjoner både i og utenfor leken på en måte som bekrefter, fremmer og utfordrer.

Monica Nilsson, docent ved Södertörns högskola
LEK OG UTFORSKING I BARNEHAGEN
- Voksne og barn sammen i en lekeverden

En lekeverden er en fantasiverden som er inspirert av eventyr og fortellinger som barn og pedagoger skaper sammen. Monica Nilsson forteller om et prosjekt der lek og lekeverdner kom til å bidra både til barnas og pedagogenes læring og utvikling – og til fellesskap og glede i barnehagen.

Trude Anette Brendeland, barnehagelærer, forfatter og fantasifantast
ROM FOR FRIE LEKENDE YTRINGER – OG KYGO!
- inspirerende lekemiljø som demokratisk virkemiddel i barnehagen

Barna uttrykker sine tanker, meninger, følelser, ideer og forestillinger gjennom lek. Den er på den måten en sterk ytringsform som skal få rikelig med armslag i et samfunn der ytringsfrihet er en grunnleggende verdi. Barna møter rommet og materiellet vi tilbyr med et helt spesielt blikk for muligheter. Alt de tar i blir redskap for lekende tanker og væren i verden. Hvordan kan vi skape et fysisk lekemiljø der deres ideer og frie ytringer blir tatt på alvor og synliggjort?

Jan Kampmann, professor i barndomsforskning, RUC
BARNS LEK – DELTAKELSE OG IDENTITETSARBEID
Barn er opptatt av å gjøre erfaringer med hva det vil si å være barnehagebarn, hvordan man kan bli en del av fellesskapet, og ikke minst av hvordan det er å være «meg». Barns lek utgjør en helt sentral ramme for deres utprøving og eksperimentering med disse elementene. Det er derfor viktig at leken ikke koloniseres eller pedagogiseres unødig ut fra en læreplanstyrt læringsorden.

Ellen Beate Sandseter, professor ved DMMH
VILT OG FARLIG -
- om den viltre bevegelseslekens potensiale

På den ene siden er barns bevegelseslek ofte bråkete og kaotisk, og man risikerer å sette liv og lemmer på spill. På den andre siden fascinerer og engasjerer det ville og farlige, og forskning har vist at den har en rekke sosiale, psykiske og motoriske utviklingspotensialer. Hvordan kan man forstå dette dilemmaet, og hvordan kan man i pedagogisk praksis utnytte dette potensialet uten at man går på akkord med sikkerheten?

Birgitte Fjørtoft, forfatter og barnehagelærer med mastergrad i pedagogikk
DEN ULOVLIGE LEKEN
- om reduserende praksiser i barnehagen
Hvilke leker åpner vi opp for, og hvilke avbryter vi? Hvordan fungerer lekereglene, og hvordan gir vi foreldrene innsikt i våre pedagogiske refleksjoner og vurderinger av barna lek?


Stig Broström, professor emeritus, DPU, Aarhus Universitet
FRI LEK OG VEILEDET LEK
– Ikke motsetninger, men hverandres forutsetninger
Lek som barna selv leder skal ha en sentral plass i barnehagen. Den åpner dører til rike opplevelser, men det bekymrer at ikke alle barn kommer inn den frie lekens verden. Særlig de sårbare og utsatte barn har problemer og oppnår ofte bare en perifer deltakelse. Her har de voksne et stort ansvar. Ved utvikling av inkluderende lekemiljøer hvor barn og voksne leker sammen kan barnehagen gjøre en forskjell for alle barn

 

 

TIPS EN VENN
Din e-post:
Ditt navn:
Mottagers e-post:
Mottager navn:
Melding:
PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 3400,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  3100,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 2900,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
Oslo (Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, 181 Oslo)
Dato: 04.05.20  kl. 1000 - 1600
Dato: 05.05.20  kl. 0900 - 1600
Påmelding
SEND INN FORESPØRSEL
Vil du vite mer om dette kurset, kan du sende oss en henvedelse her.
Ditt navn:
Telefon:
E-post:
Melding:
KURSSTED
Oslo Kongressenter,
Youngsgate 11
181,Oslo.

Oslo Kongressenter er et moderne kongressenter med beliggenhet sentralt i Oslo sentrum.
 KURSHOLDER
Trude Brendeland
Barnehagelærer, forfatter og kursholder som er levende opptatt av rollelekens muligheter

Margareta Øhman
Psykolog, familieterapeut, forfatter og konsulent

Stig Brostrøm
Professor ved Århus universitet.

Maria Øksnes
Maria Øksnes, ph.d., er førsteamanuensis i pedagogikk ved Program for lærerutdanning, NTNU, Trondheim. Hun har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand, barns lekekultur.

Birgitte Fjørtoft
«Læringens ville veier – etiske møter i barnehagen»

Jan Kampman
Professor i barndomsforskning, RUC

Helle Marie Skovbjerg
Professor i lek, Kolding Designskole

Monica Nilsson
Docent ved Södertörns högskola

Ellen Beate Sandseter
Professor ved DMMH