Logg inn:
Logo
LEDERFORUM 2020
Fra kritikk til utvikling 
Ledere i barnehagen møter fra tid til annen motstand fra kolleger, eiere, politikere, og fra barn. Dette kan være krevende og stressende, men motstanden må tas på alvor. Dine kritikere kan ha gode poenger. VÅG Å LYTTE! Andre ganger er det du som må yte motstand – og finne allierte. Som leder må du delta i offentlig debatt om tilbudet vi gir til barna. VÅG Å KRITISERE! På LEDERFORUM 2020 vil vi vise hva som skjer med oss når vi er under press og opplever kriser i våre liv, og hvordan vi bør håndtere stress og kritikk. Vi vil også tilby konkrete redskaper for å kunne møte konflikter og kriser i personalgruppen på en konstruktiv måte.  

PROGRAM

Henrik Syse, filosof, forsker og Professor II
PRINSIPPFAST ELLER TVISYNT OG USIKKER  
– om å se en sak fra flere sider uten å bli handlingslammet
Hvordan kan vi stå fast på det vi mener er rett, og samtidig se saker fra flere sider og lære av våre meningsmotstandere? Hvordan kan vi som ledere være både tydelige og åpne, både ledende og lyttende -- på samme tid? Filosofen Henrik Syse vil analysere spennet mellom det prinsippfaste og det tvisynte og ta oss med inn i et rom der vi forhåpentlig kan leve opp til begge disse idealene på én gang.

Rune Strøm, dansk 
FRA KRISE TIL UTVIKLING – DARE TO CARE
Hva skjer når vi er under press og opplever kriser? Angst og depresjon kan ha en ødeleggende virkning, men kan også bidra til personlig utvikling. Du får verktøy for å kunne håndtere konflikter i personalgruppen bedre.

Solveig Østrem, professor ved OSLOMET
PROFESJONELL URO – PROFESJONELL MOTSTAND
Profesjonsutøvere framstilles ofte som avmektige i møte med detaljstyring fra myndigheter og forvaltning. Det er bare en liten del av sannheten. Blant barnehagelærere er noe i ferd med å skje. Flere ytrer seg kritisk og yter motstand mot forventninger de mener er uforenlige med barnehagens formål.

Tore Hillestad, økonom, forsker og ansvarlig for styrerutdanningen ved NHH
LEDERE SOM AKTØRER ELLER BRIKKER VED OMSTILLING OG INNOVASJON?
Dersom barnehager skal lykkes med innovasjon og utvikling, er de avhengig av å utfordre egen kultur og etablert praksis. Fordi lederne er en del av kulturen, må de distansere seg, og se seg selv og egen rolle i perspektiv. Dette innebærer på den ene siden å forstå egen lederrolle som kulturelt objekt (brikke) i det etablerte, og samtidig ta en proaktiv utviklingsrolle; som kulturell arkitekt (aktør).

Guro Øiestad, psykologspesialist og førstelektor ved Psykologisk Institutt, UiO.
HVORFOR ER VI SÅ REDDE FOR KRITIKK?
Hvordan bli bedre til å gi og til å ta imot kritikk?
Kritikk er noen ganger nødvendig, og korreksjoner kan være til stor hjelp. Men ofte vekker kritiske ord angst og ubehag. Vi er redde for ikke å bli forstått, for konflikt og avvisning. Men når vi er trygge nok til å lytte, blir det mulig å dra nytte av kritikk.

Pia Katarina Halvorsen, daglig leder i Den Blå Appelsin Kanvas-barnehage
BLIR MAN IKKE SETT ER MAN INGENTING
Hva kan vi forvente av motstand fra assistenter og fagarbeidere når andelen barnehagelærere øker?
Assistenter og fagarbeidere har lenge vært i flertall i barnehager. 1. august 2018 økte barnehagelærernormen til 43 %. Mange barnehager har valgt å øke andelen ytterligere. Hvilke konsekvenser kan denne endringen ha for assistentenes og fagarbeidernes sosiale identitet? Hvordan vil dette påvirke de menneskelige relasjonene og hvilke reaksjoner kan vi møte? Hvordan kan vi som ledere sørge for å ivareta gruppetilhørigheten, deltagelsen og engasjementet i forkant av, underveis og etter endringen? 

Eivor Evenrud, barnehagelærer og nestleder i Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo Bystyre
NÅR KRITIKK MØTER MAKT
Om kritikk «fra gulvet,» og hvordan uenighetsfellesskap kan være en styrke
Noen vil alltid sitte i en posisjon som på ulike vis har mer makt enn andre. Hvilke alternativer har man, og hvordan vil rollene «kritiker» og «maktposisjon» møte hverandre? 

Klara Dolk, barnehagelærer og universitetslektor ved Stockholms Universitet
BARNS MOTSTAND I BARNEHAGEN SOM VILJE TIL DEMOKRATISK KOMMUNIKASJON

 

TIPS EN VENN
Din e-post:
Ditt navn:
Mottagers e-post:
Mottager navn:
Melding:
PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 3400,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  3100,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 2900,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
Oslo (Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, 181 Oslo)
Dato: 10.03.20  kl. 1000 - 1600
Dato: 11.03.20  kl. 0900 - 1600
Påmelding
KURSSTED
Oslo Kongressenter,
Youngsgate 11
181,Oslo.

Oslo Kongressenter er et moderne kongressenter med beliggenhet sentralt i Oslo sentrum.
 KURSHOLDER
Solveig Østrem
Solveig Østrem er teolog og førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold.

Eivor Evenrud
Førskolelærer, blogger, forfatter og nestleder i Oslo bystyres kultur-og utdanningskomite

Tore Hillestad
Dr.oecon og programdirektør for nasjonal lederopplæring i barnehagen ved NHH

Pia Halvorsen
Førskolelærer og daglig leder i Den blå appelsin Kanvas-barnehage

Guro Øiestad
Psykologspesialist og førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, UIO

Klara Dolk
Barnehagelærer og universitetslektor ved Stockholms Universitet

Henrik Syse
Filosof, forsker og Professor II

Rune Strøm
Dansk kommunikasjonsekspert