Logg inn:
Ledelse og holdninger
Maria-Pia Gottberg   27.09.11
Hvordan merkes det når en barnehage drives av en tydelig og gjennomtenkt lederstil?
Hvor viktig er ledelsen i barnehagen? Hvordan merkes det når en barnehage drives av en tydelig og gjennomtenkt lederstil? Hvordan preger det virksomheten og hvordan merkes det i møte med barna? Med disse spørsmålene surrende i hodet setter jeg meg i bilen og kjører mot Sollentuna, nord for Stockholm.

Når jeg nærmer meg porten til naturbarnehagen Grodan vinker Inger Lindell og ønsker meg velkommen. Barna kikker nysgjerrig opp og tar et øyeblikk fokuset bort fra bøtter og spader i sandkassen – som endelig har kommet frem under snøen. De fortsetter med sitt og jeg ledes vennlig inn i gangen.

 

Jeg elsker jobben min utbryter hun. Jeg har det slik at jeg hver mandag gleder meg til å gå på jobb, jeg synes det er inspirerende å gå på jobb. Hvis man ikke føler slik om jobben sin er det på tide å søke seg til noe nytt.

 

Jeg skal treffe Ann Lundqvist som er rektor for Grodan og Anneroskolan som holder til i samme lokale. På kjøkkenet står kokken som gladelig slipper det hun har i hendene og hjelper meg med å lete etter Ann. Hun viser seg å være ute et ærend. Mens jeg venter tenker jeg på hvor tydelig man som besøkende blir klar over stemningen i de forskjellige barnehagene. Som oftest blir jeg tatt vel i mot, men det har skjedd at jeg har følt meg i veien eller enda verre, ikke følt meg sett i det hele tatt.

Ann kommer mot meg med et stort smil og vi setter oss i en sofagruppe utenfor kontoret. Ann vekket min interesse da vi møttes i pausen til en av forelesningene jeg holdt tidligere i år. Det var hennes bevissthet om ledelsens påvirkning på medarbeiderne, barna og foreldrene som lokket meg hit. Jeg ber Ann fortelle hvordan hun ser på sin lederstil. Det er som å trykke på en knapp og jeg får ta del i en gjennomtenkt lederprofil med konkrete eksempler fra hverdagen.

-Jeg elsker jobben min utbryter hun. Jeg har det slik at jeg hver mandag gleder meg til å gå på jobb, jeg synes det er inspirerende å gå på jobb. Hvis man ikke føler slik om jobben sin er det på tide å søke seg til noe nytt. Selv har jeg vært veldig tydelig med at skal man jobbe her så må man ville utvikle seg. Vi har et felles mål om å hele tiden bli bedre. Ved hvert personalmøte vier vi alltid tid til vår personlige utvikling. Det kan for eksempel være spørsmål som “hva er ærlighet for deg?” som vi reflekterer rundt. Naturligvis er det ingen riktige eller gale svar, det handler om å reflektere, lytte og lære av hverandre. Det gjelder å ha stor ydmykhet og takke for tilliten når noen åpner seg og tørr å se og prate om sine feil.

 

For å fange opp og bevare de ideer som dukker opp samler jeg alt i en idébok.

 

-Som leder prøver jeg å gjøre som jeg sier. Det innebærer at jeg er nøye med å bekrefte og sørge for at alle får ros, individuelt og som fellesskap. Det kan være alt fra fine blomster til en dag på Yasuragi (Et japanskinspirert spa ved Hasseludden utenfor Stockholm).

Vi snakker om at det neppe kan være en dag på spa i ny og ne som gjør barnehagen Grodan og Anneroskolan til en god arbeidsplass. Det er mer hvordan ledelsen og måten vi forholder oss til hverandre som preger hverdagen.

-Jeg stiller krav, fortsetter Ann, og er nøye med å følge opp det vi har blitt enig om. Dersom noen ikke gjør det vi har blitt enig om, spør jeg hvorfor. Det er viktig for effektiviteten i virksomheten at det er tydelig hvem som gjør hva og når. Det er mitt ansvar å følge opp det som ikke blir gjort. Ingen slipper unna sin del av ansvaret. Men jeg har også respekt for at vi trenger ulik mengde tid og at vi utvikles i ulikt tempo.

-Hva blir ditt neste steg, og hva gjør du nå? Er vanlige spørsmål Ann stiller sitt personale. På den måten coacher og leder hun personalet fremover.

Ann mener de voksne i barnehagen er forbilder for hverandre og kan lære mye av hverandre. For sin egen del går hun til en coach og har laget en plan for sin egen utvikling som til slutt kommer personalet til gode. Det handler mye om å få en klar struktur for ledelsen og stor ydmykhet. Hver termin tar Ann tempen på sin egen ledelse sammen med medarbeiderne. Hun gjennomfører også utviklingssamtaler med alle. Da får de vurdere seg selv som pedagoger og følge opp sin individuelle utviklingsplan. Ann tror at hver og en utvikles best i det de allerede er god til og er interessert i.

-Vi har også som mål at alle her skal være utdannede førskolelærere, det gjør at det pedagogiske nivået er høyt. Ann forteller at noen i personalgruppen nylig sa “hvorfor slutte, det skjer hele tiden nye ting, vi utvikles hele tiden”.

-Som leder er det jeg, med hjelp fra mitt personale, som setter stemningen på dette stedet. Det spres videre til barna og foreldrene. Derfor er min rolle så viktig. Jeg prøver å lytte mye, uten å dømme. For å fange opp og bevare de ideer som dukker opp samler jeg alt i en idébok.

Hun fortsetter med å belyse nærværet, å være her og nå sammen med barna, men også med foreldrene.

-Hvis vi har problem eller konflikter så må vi ha en fungerende virksomhet der alle blir tatt i mot på en god måte.

Ann forteller at hun ikke er konfliktsky og tar tak i situasjoner direkte når de oppstår. Som hvis en forelder oppfører seg på en måte som ikke er greit foran barna. Det håndterer hun på samme måte som med personalet, hun viser til verdigrunnlaget som alle er vel fortrolig med. Man har rett til å føle eller tenke det man vil og fremme sine meninger. Men det er ikke greit å stå og skrike på noen i gangen over hodene på barna.

Verdigrunnlaget har Ann og personalet utarbeidet sammen. Fordi det er et personal og ett foreldrestyre er også foreldrene engasjert. Verdigrunnlaget holdes levende gjennom stadig refleksjon og tydelig kommunikasjon.

-Vi jobber ikke ut fra en spesiell modell, men jeg har plukket og hentet inspirasjon fra forskjellige steder. Jeg tror det her kan jeg utvikle og gjøre noe bra ut av sier Ann som selvfølgelig brenner for personlig utvikling selv.

Personalutbyttingen er lav på Grodan og Annerskolan. Siden Ann kom dit for åtte år siden har de fleste blitt igjen. Når jeg litt senere går ut og snakker med Christer Boman som jobber i førskolegruppen bekrefter han det Ann har sagt om sin tilnærming og lederstil. Mens vi rusler rundt i den tidlige vårsolen blir jeg presentert for hvert av barna og får høre litt om hva de liker å gjøre. To gutter lurer på om jeg vil spille fotball med dem, men siden jeg har tatt på meg litt for fine sko takker jeg nei. Dumt, innser jeg etterpå, for hvor ofte får man tilbud om å sparke ball med to seksåringer?

Jeg tenker på at Ann poengterte viktigheten av at man som leder må våge å fatte beslutninger og at det ikke alltid kan være enighet. Det handler om å drive frem en utvikling, knyte igjen sekken og komme til en avslutning i forskjellige spørsmål. For det kreves tydelighet og mot for å være en leder.

En av mine siste spørsmål handler om hvordan de i barnehagen håndterer det konstante tidspresset.

-Hvordan klarer dere å sette av tid ved hvert personalmøte til egenutvikling? Ann svarer at de har lært seg å ha effektive møter med en prioritert dagsorden der personalets utvikling er en av flere viktige punkter.

-Dersom samtalen glir ut setter vi opp den aktuelle problemstillingen på neste møte og holder oss til dagens agenda. Gjennom å prioritere rekker vi det vi anser som viktig. Alle er med på laget, alle vil utvikle seg. Ann ser selv løsninger og ikke problemer. Hun liker å drøfte ideer med andre og har hele tiden nye attraktive mål i sikte.

Jeg blir en stund i barnegruppen sammen med Inger som er førskolelærer på Grodan. Hun viser meg hvordan de jobber med følelser og hvordan de bruker mitt eget materiale, EQ dukkene. Man kan ikke unngå å legge merke til at Inger trives i jobben sin. Hun ler og har det gøy sammen med barna samtidig som hun er tydelig på hva de får og ikke får gjøre.

I denne barnehagen har ledelsen uten tvil satt et positivt preg. Det er lett å se en rød tråd fra styrers behandling av personalet til hvordan de igjen behandler barna.

Før jeg går oppsummerer Ann sin yrkesrolle med å si at det handler om å bygge tillitt og å fortjene tillitt i hverdagen. Akkurat som vi må tenke og handle sammen med barna tenker jeg med et smil om munnen når jeg lukker porten bak meg og forlater Grodan for denne gangen.

Denne artikkelen er åpen for alle!


Dersom du ønsker tilgang til alle artiklene på barnehageforum.no har vi tilbud på medlemskap.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Løsningsfokusert personalmøte
Vår bevisste og ubevisste væremåte
Selvinnsikt og frykten for å være god
Løft i barnehagen
Fagprosjekt i personalgruppen