Barnehageforum - Barns medvirkning

Rammeplan i hverdagen: Barns medvirkning

Barnehagen skal ifølge rammeplanen ivareta barns rett til medvirkning, men hva betyr det og hvordan gjør vi det i praksis?

Medvirkning og ettåringen i barnehagen

Barns rett til medvirkning er slått fast i lover og forskrifter. Hvordan dette virkeliggjøres i praksis er et aktuelt og hyppig diskutert tema.

Barn som medmennesker og deltagere: innflytelse fra Barnekonvensjonen?

Prinsippet om at barn skal bli hørt synes mer integrert i hele rammeplanteksten enn tidligere ....

Barns medvirkning forutsetter gode relasjoner

Maurtua barnehage - om hvordan barns rett til medvirkning påvirker arbeidet i barnehagen

Medvirkning til barns spontane lek i barnehagen

Kristin Danielsen Wolf retter i boken Medvirkning til barns spontane lek fokuset mot den umiddelbare, barne-initierte lekens plass og betydning i hverdagslivet i barnehagen.

Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen

Barns rett til medvirkning har vært forankret i barnehageloven siden 2005. Like fullt må vi stadig arbeide for, og ivareta, denne rettigheten.

Små barn og medvirkning - noen perspektiver

Forfatterne bygger på egne og studenters erfaringer med arbeid med småbarn og bruker filosofi for å sette erfaringer inn i nye og utfordrende rammer.