Barnehageforum Verktøy
Stockholm-icons / General / Settings-1 Created with Sketch.

Om verktøyet

Dette verktøyet består av fire deler:

  • Et forelesningsnotat som du som styrer kan bruke
  • Forslag til refleksjonsspørsmål, caser og påstander som du kan plukke fra
  • En powerpoint-presentasjon av stoffet
  • Dialogspill
  • En kort litteraturliste for kunne å lese mer om temaet

Stockholm-icons / Layout / Layout-arrange Created with Sketch.

Intensjon

Intensjonen med verktøyet er å støtte barnehagens ledelse i arbeidet med barns medvirkning. Verktøyet forutsetter at det over tid gjennomføres prosesser i barnehagen. Det forutsettes også at alle i barnehagen leser kapittel 4 i rammeplanen om «Barns medvirkning».

Stockholm-icons / Code / Code Created with Sketch.

Forutsetninger

Verktøyet forutsetter at det settes av nok tid til å gå i dybden. Før gjennomføringen av personalmøtet må du som leder i barnehagen ha satt deg godt inn i stoffet slik at du får et eierforhold til dette. Alle i barnehagen må nylig har lest kapittel 4 i rammeplanen om «Barns medvirkning.»

Powerpoint til personaltmøtet
Gjør verktøyet til ditt eget!

Last ned powerpoint og gjør eventuelle egne justeringer til ditt behov før personalmøtet.

...

Sigurd Aukland

Sigurd Aukland var medlem av arbeidsgruppen som skrev forslag til revidert rammeplan. Vi er stolte av å ha han med på laget for å utvikle verktøy og spesialisert innhold for medlemmene av Barnehageforum.

...

Våre medlemmer er våre beste støttespillere

Vi liker ikke å skryte, men vi hører på hva medlemmene av Barnehageforum etterspør. I tillegg til norges desidert største database med fagartikler utvikler vi stadig flere komplette verktøy du kan bruke i din barnehage!

Relaterte artikler

I vår artikkeldatabase har i flere artikler som passer til dette verktøyet