23 Mai

Digital konferanse: 23. mai kl. 0900-1600

Ledelse i motgang og krise

LEDERFORUM 2022

Pandemien har skapt en krise i barnehagene – en krise som handler om slitne og demotiverte ansatte, fordi de har stått i en særdeles krevende situasjon altfor lenge. Hvordan vi jobber oss gjennom denne krisen vil være helt avgjørende for kvaliteten på det pedagogiske tilbudet i barnehagene fremover.

21 September

Digitalt kveldskurs: 21. september kl. 1800-2030

Lek for livet!

Kursholder: Birgitte Fjørtoft

Leken er avgjørende for alle barns trivsel og utvikling, og for de barna som på ulike måter strever med tilværelsen er den livsviktig. Derfor er det nødvendig at barnehageansatte har dyp kunnskap om lek, og bruker leken og sin egen lekenhet som inngang til å bli kjent med og forstå barna..

-->