Utviklingsforum - Kurs og konferanser

13. September

Digitalt kveldskurs

EN GOD BARNEHAGE VARER HELE LIVET

Barnehagepersonale har viktige kompletterende og kompenserende funksjoner i sitt pedagogiske arbeide med barna. Dette kurset gir den viktige kunnskapen du trenger for å utøve disse viktige funksjonene.
Kveldskurs med Kari Killén og Inga Marte Thorkildsen

Birgitte Fjørtoft

Leken i barnehagen – et profesjonelt ansvar

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

Leken er barns viktigste uttrykksform, og den må vi verne om. Både i FNs barnekonvensjon, barnehageloven og rammeplanen er lek fremhevet som viktig for barns trivsel, danning og læring.

Birgitte Fjørtoft

Etikk i barnehagen – læringens ville veier

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

En del av barnehagelærerens profesjonelle ansvar er å stille spørsmål og reagere når noe «skurrer» eller står i veien for hvordan du ønsker å utøve pedagogisk praksis til barnas beste.

Birgitte Fjørtoft

Lekende inkludering – lekens betydning for barn som strever med livet

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

Det er mange barn i barnehagen som av ulike grunner strever med livet, enten det er omsorgssvikt, mobbing, tilknytningsutfordringer eller annen sårbarhet.

-->