Utviklingsforum - Kurs og konferanser

3. Mai

Digitalt kveldskurs

LEK SOM FREMMER BARNS SPRÅKUTVIKLING

I rolleken gir barn liv til sine fantasier og til sin kunnskap og erfaring. Leken er ikke bare viktig, den er helt nødvendig. Inspirasjonen får de fra livet de deltar i og ikke minst fra eventyr, billedbøker og fortellinger. Årets Nordiske Impulser er en hyllest til både rolleleken og billedbøkene, med fokus på ny kunnskap og fortellinger som inspirerer til levende og lærende rollelek.

27. 28. April

Nordiske Impulser 2023

Lekens dramatiske fortellinger

Oslo Kongressenter

I rolleken gir barn liv til sine fantasier og til sin kunnskap og erfaring. Leken er ikke bare viktig, den er helt nødvendig. Inspirasjonen får de fra livet de deltar i og ikke minst fra eventyr, billedbøker og fortellinger. Årets Nordiske Impulser er en hyllest til både rolleleken og billedbøkene, med fokus på ny kunnskap og fortellinger som inspirerer til levende og lærende rollelek.

Birgitte Fjørtoft

Leken i barnehagen – et profesjonelt ansvar

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

Leken er barns viktigste uttrykksform, og den må vi verne om. Både i FNs barnekonvensjon, barnehageloven og rammeplanen er lek fremhevet som viktig for barns trivsel, danning og læring.

Birgitte Fjørtoft

Etikk i barnehagen – læringens ville veier

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

En del av barnehagelærerens profesjonelle ansvar er å stille spørsmål og reagere når noe «skurrer» eller står i veien for hvordan du ønsker å utøve pedagogisk praksis til barnas beste.

Birgitte Fjørtoft

Lekende inkludering – lekens betydning for barn som strever med livet

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

Det er mange barn i barnehagen som av ulike grunner strever med livet, enten det er omsorgssvikt, mobbing, tilknytningsutfordringer eller annen sårbarhet.

-->