Utviklingsforum - Kurs og konferanser

25-26 april 2024

Nordiske Impulser 2024 (25-26. april)

Læring på barnehagevis

Samfunnet er mer og mer opptatt av at det foregår læring i barnehagen og det kan se ut til at alle vil ha en bit av barns læring. Læringsbegrepet er ikke lenger noe barnehagefeltet får definere selv. Det dukker stadig opp nye programmer som hevder å være evidensbaserte, og som garanterer for læring, og progresjon har blitt et selvfølgelig begrep i mange barnehagers årsplaner. Men hva slags læring er det vi snakker vi om? I barnehagen foregår læringen i det relasjonelle, i det sosiale og i det lekende, slik det er beskrevet i rammeplanen. Allikevel ser vi en rekke eksempler på læringssyn som har liten eller ingen forankring i rammeplanen.

22 mai 2024

Digitalt kveldskurs

LEK - dilemmaer på rekke og rad til glede og frustrasjon!

Voksenkultur kan gjøre mye i god mening for lekekultur, men vondt kan fort bli verre. Kompleksiteten for voksenkultur er omfattende, noe som lekeombud Terje Melaas ser på som spennende utfordringer midt i hverdagens barnehageliv.
Kveldskurs med Terje Melaas

Birgitte Fjørtoft

LEKEN I BARNEHAGEN – Barn får tillit til voksne som leker

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

Barn har full oversikt over hvilke ansatte som er lekne, og hvem som ikke er det. Skal vi ivareta barns rett til lek i praksis, kommer vi absolutt lengst med å være det første.

Birgitte Fjørtoft

LEKENDE ETIKK – Et hvert møte med barnet er et etisk møte

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

Barnehageansatte står i tusenvis av etiske situasjoner i løpet av en arbeidsdag, etiske dilemmaer oppstår hele tiden. Vi må være bevisst vårt profesjonsetiske ansvar, som også innebærer kritisk faglig refleksjon og ytringsplikt.

Birgitte Fjørtoft

LEKENDE INKLUDERING – lekens betydning for barn som strever med livet

Bestill til din barnehage, kommune eller større grupper!

Alle barn har rett til en lekende barnehagepraksis, men for barn som har en ekstra sårbarhet ved seg, kan det faktisk være avgjørende at barnehageansatte vet noe om hvilken betydning deres egen lekenhet og lekedeltakelse kan ha for disse barna.

-->