Barnehageforum - Snakke med barn
...
Innledning

Hvordan snakke med barn om kriser og katastrofer

avatar
Kjell Simonsen

Barnehageansatte trenger kunnskap og mot til å snakke med barn om kriser og katastrofer. Barn i barnehager opplever kriser, de kan ha mistet noen som står de nær, eller de kan selv ha opplevd krig og flukt. Barn fanger også opp skremmende ting i nyhetsbilde som må bearbeides.

I forbindelse med krigen i Ukraina har UNICEF Norge gjort en undersøkelse blant 600 barn og unge som viser at over halvparten er bekymret for at det skal bli krig i Norge. Det viser at det er særdeles viktig av voksne som arbeider med barn snakker med barna om dette. Vi har under temaet; «Hvordan snakke med barn om kriser og katastrofer» samlet en del ressurser som kan bidra til å skolere de ansatte i barnehagen i forhold til tematikken.

Card image

Kan vi snakke med barn om alt?

Er det virkelig mulig å snakke med barn om alt? Vi kan snu litt på spørsmålet og spørre om vi tør å la barn snakke om alt?

Hvordan snakke med barna om koronakrisen?

Magne Raundalen spesialist i klinisk psykologi og med mange års erfaring med mennesker i krisesituasjoner har disse rådene når du skal snakke med barn om koronakrisen

Snakke sammen - Bedre rustet til å ta de vanskelige samtalene

Med riktig kunnskap og en god samtaleteknikk vil det være enklere å gjennomføre de viktige samtalene med barn og unge.

Barn av virkeligheten

Denne samlingen korte, poengterte tekster viser hvordan voksne kan hjelpe barn med å håndtere en vanskelig virkelighet.

Krisepedagogikk

Pedagoger trenger kunnskap og mot til å gå i dialog med barn og unge ved kriser og traumer. En beredskapsstrategi for pedagogisk krisehåndtering er det første steget mot en proaktiv og våken holdning.

Første dag for Amina

Amina måtte reise fra landet sitt. Der var det krig, og både mennesker og dyr flyktet. Amina reiste sammen med mamma og pappa. Det var en lang og skummel reise. De kom til Norge og fikk et nytt sted å bo. Her begynner Amina i barnehagen og hun finner en skadet fugl.

Albert Åberg og soldatpappaen

Denne boken er nå dessverre med krigen i Ukraina veldig aktuell. Her er Albert Åberg, 6 år. Nå kjenner han en soldat. En ordentlig soldat. En bok som gir barna mot.

BOMBEEKSPLOSJONEN I OSLO/DRAPENE PÅ UTØYA

Her finner du informasjon og lenker til hvordan snakke med barna om de siste døgns grusomme hendelser.

Barn trenger fortsatt å snakke om korona

Selv om samfunnet så smått er i gang igjen, er koronakrisen en pågående krise. Det krever også en pågående samtale med barna, sier professor Jon-Håkon Schultz.

Barn som lever under harde vilkår

Det er mange barn som ikke har det bra. Altfor mange. Vi trenger et samlende begrep sammen kan arbeide for å bedre livet for de barna som har det verst.

Når barn og foreldre opplever kriser og sorg i forbindelse med flukt og migrasjon

Hvordan barn opplever etableringsfasen i et nytt land, påvirkes i stor grad av familiens bakgrunn, og hvorfor de har forlatt hjemlandet. Likevel vil sorg og tap over det de har forlatt, være noe som er felles for de fleste.

Barn av nyankomne flyktninger og asylsøkere

Begynner i barnehagen. Hvordan kan nyankomne barn få en god tilvenning i barnehagen?

Barn i krise

Denne studentoppgaven omhandler det å forholde seg til barn i krise enten de er rammet av en alvorlig sykdom selv eller opplever at en av de nærmeste dør.