Barnehageforum Verktøy

PERSONALMØTE - Rammeplan

TEMA: Pedagogisk dokumentasjon

...

Verktøyet er utarbeidet av Barnehageforum i samarbeid med Sigurd Aukland

Stockholm-icons / General / Settings-1 Created with Sketch.

Intensjon

Det er et siktemål for alle ledere av barnehager å utvikle et barnehagetilbud mest mulig i samsvar med formuleringene i rammeplanen. Gjennom grubling rundt de overordnede målsettingene, gode praksisvurderinger og kollektiv kompetanseutvikling er det mulig å redusere gapet mellom ord og handling. Målet med dette verktøyet er å gi støtte til barnehageledere i arbeidet med pedagogisk dokumentasjon.
Intensjonen med verktøyet er å støtte barnehagens ledelse i arbeidet med å gjøre personalet kjent med det verdigrunnlaget og synet på barn som ligger til grunn i rammeplanen, og sikre at barnehagen arbeider i tråd med dette.
Verktøyet gir barnehagen anledning til å se seg selv i speilet og å ta videre steg med refleksjon og kritisk tenking rundt egen praksis, samt å støtte styrer og ledergruppa i prosessarbeidet i egen barnehage.

Stockholm-icons / Layout / Layout-arrange Created with Sketch.

Forutsetninger

Verktøyet kan brukes «fiks ferdig», men anbefalingen er å gjøre det til sitt eget. Du kan endre det som du vil. Samtidig er området «Pedagogisk dokumentasjon» ganske omfattende. Det er derfor en fordel om nok tid settes av, og at personalet får arbeide med stoff og oppgaver som en prosess over tid. Det går ikke an å løsrive temaet «Pedagogisk dokumentasjon» fra andre områder. I verktøyet vil du derfor finne fagstoff og arbeidsmåter som delvis omfatter også andre pedagogiske arbeidsfelt.

Stockholm-icons / Code / Code Created with Sketch.

Om verktøyet

Dette lederverktøyet består av fire deler:

  • Et forelesningsnotat som du kan bruke som grunnlag
  • Forslag til arbeid med stoffet både i form av refleksjonsspørsmål, case og kopieringsgrunnlag
  • En PowerPoint-presentasjon hvor du kan plukke fra og legge til
  • En litteraturliste med noen få sentrale bøker om du vil lese mert

Powerpoint til personaltmøtet
Gjør verktøyet til ditt eget!

Last ned powerpoint og gjør eventuelle egne justeringer til ditt behov før personalmøtet.

...

Sigurd Aukland

Sigurd Aukland var medlem av arbeidsgruppen som skrev forslag til revidert rammeplan. Vi er stolte av å ha han med på laget for å utvikle verktøy og spesialisert innhold for medlemmene av Barnehageforum.

...

Våre medlemmer er våre beste støttespillere

Vi liker ikke å skryte, men vi hører på hva medlemmene av Barnehageforum etterspør. I tillegg til norges desidert største database med fagartikler utvikler vi stadig flere komplette verktøy du kan bruke i din barnehage!

Relaterte artikler

I vår artikkeldatabase har i flere artikler som passer til dette verktøyet