Barnehageforum - Juss i barnehagen
Advokat Torbjørn Evjenth skriver her om aktuelle juridiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet. Målet er at du skal bli godt kjent med rettigheter og plikter du har både som arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvis du har behov for hjelp til å løse utfordringer innenfor arbeidsrettslige problemstillinger kan Torbjørn kontaktes gjennom Advokatfirmaet Dehn eller ved å fylle ut skjema til høyre.

Plikt til å melde fra om sykefravær

Hva sier egentlig lovverket om meldeplikt ved sykefravær? Hva må den ansatte gjøre for å ha krav på sykepenger?

Kan barnehageeier pålegge kveldsmøter?

Når man driver barnehage er det jevnlig behov for at ansatte deltar i møter på kveldstid.

Ansattes rettigheter ved sykdom i ferien

Sykdom kan dukke opp når en minst venter og ønsker det, og passer aller minst rett før eller i løpet av en ferietur.

Kan barnehagen si opp en ansatt som skaper dårlig arbeidsmiljø?

Som arbeidsgiver har du et ansvar for at de ansatte har et godt arbeidsmiljø. Av og til kan en ansatt opptre på en måte som gjør at arbeidsmiljøet i barnehagen blir dårlig.

Kan barnehagen bestemme når de ansatte skal ha ferie?

Mange barnehageansatte ønsker selv å bestemme når de skal ha ferie. Samtidig vil ofte barnehagen ha sine behov for at ferien avvikles til bestemte tider.

Sykefravær som oppsigelsesgrunn

Hvis en barnehageansatt har mye sykefravær, kan det bli aktuelt for barnehagen å vurdere å avslutte arbeidsavtalen ved oppsigelse.

Advarsel i arbeidsforhold

Som ansatt i en barnehage må man forholde seg til de pliktene som følger av arbeidsforholdet. Noen plikter kan være skrevet inn i selve arbeidsavtalen, eller følger av barnehagens interne regler og prosedyrer.

Når barnehagen skal avslutte arbeidsavtalen til en ansatt

Av og til har en barnehage behov for å avslutte arbeidsavtalen til en eller flere av de ansatte.

Henvendelser til advokaten

Vil du komme i kontakt med Torbjørn? Er det noe du vil han skal belyse her på siden eller trenger du annen juridisk bistand kan du sende inn skjema nedenfor.

-->