Barnehageforum - Tidligvakt
Kurs

Sondre og Trond er to førskolelærere av den gamle skolen. Sondre, som mange kanskje kjenner fra NRK-serien Verdens beste pappa, jobber fortsatt i barnehage. Trond jobber med kurs, konferanser og utgivelse av fagbøker på barnehagefeltet. De liker å møtes over en kopp kaffe før tidligvakt for å diskutere barnehagefag, praksis og barneoppdragelse. De er ikke redde for å konkludere, og alt de sier står for deres egen regning.

Mars 2023

Danning og oppdragelse

Sondre og Trond lurer på hva danning egentlig handler om, og sammen forsøker de å finne en forklaring de begge kan forstå. Det er opplagt at danning handler om noe mer enn bare oppdragelse og folkeskikk. Men trenger man ikke litt oppdragelse også?

Kurs

Mars 2023

Hva snakker vi om når vi snakker om observasjon?

Sondre og Trond er tilbake etter en alt for lang pause! Denne gangen forsøker de å fordype seg i observasjon. Hva handler det om, og for hvem observerer vi? Og hva bruker vi resultatene av observasjonen til? De er begge enige om at å kikke, glane eller glo ikke er det samme som å observere.

Kurs

Januar 2023

Hva skjer med barnesynet her i landet?

Trond har lest noen saker i nyhetene i julen og har blitt provosert og lettere forferdet over hvilket barnesyn som ligger bak disse sakene. Det handler blant annet om kobling av barn og vold og om metodikken som ukrainske foreldre får presentert på obligatorisk integreringskurs. Ikke overraskende reagerer Sondre enda sterkere, så her fyres det av i alle kanaler.

Kurs

Januar 2023

Hjernen trenger å leke

Tidligvakt har fått besøk av professor i nevrobiologi Per Brodal, og han fremsnakker rolleleken med engasjement, vel fundert i oppdatert kunnskap om hjernen. Sondre og Trond får anledning til å utspørre professoren om hva som foregår i hjernen når barn leker, og Per byr på en rekke vitenskapelig funderte argumenter for mer lek i barnehagen!

Kurs

Desember 2022

Dypdykk i rammeplanen med Jon Kaurel

Tidligvakt har fått besøk av Jon Kaurel og Morten Solheim fra Utdanningsforbundet. Sondre og Trond ønsker å vite mer om barndommens og rammeplanens historie, og da er det jo bra at Jon er langt inne i sin doktoravhandling om nettopp dette. Morten bidrar med aktiv lytting for å holde Jon på sporet.

Kurs

November 2022

Hva innebærer det å delta på lekens premisser?

Terje Melaas er tilbake, og denne gangen snakker de om hvordan vi kan støtte opp rundt barnas lek. Det handler om mye, blant annet om regler og rutiner, og om at vi voksne må være fininnstilt på lekens humoristiske språk. Leken er barnas måte å være i verden på, og det er i leken de lærer om seg selv og sine egne grenser, og om andre og deres grenser.

Kurs

November 2022

Leken må tas på ramme alvor

Denne episoden har Sondre og Trond gledet seg til! Tidligere universitetslektor og selverklært lekeombud Terje Melaas gjester Tidligvakt for å snakke om lekens kjennetegn og hvordan leken påvirker det psykososiale miljøet i barnehagen. For disse to tingene henger sammen. Som vanlig tar praten uventede og uplanlagte vendinger.

Kurs

November 2022

Kongene av lekeslossing!

Sondre er opptatt av at den virkelig bråkete lekeslåssingen får plass i barnehagen og ikke forbys. Barna som leker voldsomme bryte- og slåsseleker gjør det fordi de har behov for det, og her ligger det et stort rom for læring og utvikling. Blant annet lærer de mye om egne og andres grenser.

Kurs

Oktober 2022

Vygotskij + Corsaro = sant

Trond har sett at teoriene til Vygotskij og Corsaro passer veldig godt sammen og gleder seg til å høre Sondre sette det hele i sammenheng med praksis. Det gjør selvfølgelig Sondre, og sammen formulerer de en faglig begrunnet praksis for å hjelpe barna inn i gode lekerelasjoner.

Kurs

Oktober 2022

Vi må konfrontere energityvene i barnehagen

Sondre og Trond snakker om kolleger som legger armene i kors og motsetter seg å være med på kritisk refleksjon for faglig utvikling. Du vet, de som står i klynge og ser på mens du leker med 20 unger, og det er opplagt at det behøves flere voksne i denne leken. Her holder det ikke med motivasjon og faglig lederskap, det må konfronteres og den enkeltes etiske ansvar for sitt medarbeiderskap må tydeliggjøres.

Kurs

19. sep 2022

Tidligvakt feirer Albert Åberg 50 år med gjest: Torbjørn Harr

Skuespiller og fortellerstemmen i den nye Albert Åberg filmen Torbjørn Harr gjester Tidligvakt. De snakker selvfølgelig om deres forhold til Albert Åberg, men de oppdager også at de til sammen har hele 11 barn. Torbjørn deler av sine opplevelser med livet som pappa i barnehagen, og de diskuterer pappa Bertil Åberg som rollemodell for dagens foreldre.

Kurs

12. sep 2022

Hvor er mangfoldet i bøkene om Karsten og Petra?

Bokhyllepedagog Eva er på besøk igjen, og dermed er temaet selvfølgelig barnelitteratur. Nærmere bestemt mangfold i barnelitteraturen. Trond har funnet et analyseverktøy på genustest.no, og flere kjente barnebøker får sitt pass påskrevet av Bokhyllepedagogen og Tidligvaktene.

Kurs

5. sep 2022

Nærgransk barns uttrykk for vennskap og bli klokere

Sondre har startet jaktopplæring i barnehagen, og Trond har vært på feiring av professor emeritus Berit Bae. Sammen forsøker de å besvare noen kritiske spørsmål rundt barns vennskap. Når vi snakker om vennskap, så snakker vi nok ofte fra et voksent perspektiv. Men hvordan opplever og uttrykker barna vennskap?

Kurs

29. aug 2022

Er oppdragelse KUN foreldrenes ansvar?

Sondre har registrert en del klaging fra skolefolk på sosiale medier i sommer, og mye handler om at foreldrene må oppdra barna sine. Oppdragelse er ikke skolens ansvar. Dette er ikke Sondre og Trond umiddelbart enige i, og de hisser nok på seg noen skolefolk i denne episoden.

Kurs

22. aug 2022

Har du kontroll på dine sekundærfølelser?

Sondre og Trond er euforiske over å være i gang med Tidligvakt igjen, og de starter året med å utforske sitt eget følelsesliv. Fordi vi voksne må ha innsikt i eget følelsesliv for å kunne være gode emosjonelle veiledere for barna. Sammen utforsker de sammenhengen mellom primære og sekundære emosjoner.

Kurs

13. jun 2022

De uunngåelige konfliktene

Konflikter mellom de voksne kan neppe unngås helt, men de må håndteres slik at de involvert lærer noe nytt om seg selv og den andre. Trond har med noen helt konkrete tips til hva man bør gjøre og ikke gjøre i en konflikt. Dette er for øvrig siste episode før sommeren.

Kurs

6. jun 2022

Vennskapets mange nyanser

Sondre har holdt foredrag om vennskap på barnehagedagen og fikk mengder av spørsmål og kommentarer underveis. I denne episoden diskuterer Sondre og Trond et utvalg av spørsmålene. De holder fast ved at det å skille venner bør stå aller nederst på listen over mulige løsninger på utfordringer i barnegruppen.

Kurs

30. mai 2022

Barnehageslutt og skolestart

Sondre og Trond har invitert Terje Wiik fra Nettverket for SFO for å snakke om skolestart. Sammen kommer de frem til gode eksempler på hva som virker, og et par eksempler på hva som ikke virker. Barnehage, SFO/AKS og skole må samarbeide godt og over tid for å skape en så trygg og god skolestart for seksåringene som mulig. Heldigvis finnes det mange eksempler fra kommuner som har fått til dette.

Kurs

23. mai 2022

Liten begynner i barnehagen - til foreldre

Sondre og Trond har fortsatt besøk av professor i Pedagogikk May Britt Drugli for å snakke om ettåringen og barnehagestart. I denne episoden handler det om foreldrenes perspektiv, og her er det selvfølgelig veldig ulike utgangspunkt. Noen foreldre gleder seg ubekymret mens andre gruer seg gjennom hele sommeren. Lytt til denne episoden og bli beroliget og få gode tips og kunnskap til en smidig barnehagestart.

Kurs

16. mai 2022

Liten begynner i barnehagen - til barnehageansatte

Sondre og Trond har fått besøk av professor i Pedagogikk May Britt Drugli for å snakke om ettåringen og barnehagestart. Hun er involvert i noe av den nyeste forskningen på dette, og presenterer mange gode og viktige tips til barnehagene når de skal motta ettåringene i august.

Kurs

9. mai 2022

Gjest: Tidligvakt snakker med Hege Valås om bemanning, lek og Hurdalsplattformen

Nestleder i Utdanningsforbundet Hege Valås gjester Tidligvakt i en utvidet episode, og hun sier mye klokt og interessant om nåtid og fremtid for barnehagene. Med utgangspunkt i Hurdalsplattformen ser vi sammen lyst på mulighetene for fremtiden, men spør oss når disse gode intensjonene blir gjennomført. Vi får også et innblikk i Valås sin bakgrunn som pedagogisk leder på åtti- og nittitallet

Kurs

2. mai 2022

Det gamle og det nye barnesynet

Sondre og Trond er så heldige å ha psykolog Charlotte Mjelde som gjest, og sammen snakker de om dagens barnesyn og hvordan reisen hit har vært. Det handler som alltid om relasjonsbygging. Det finnes ingen kvikkfiks, men løsningen er nærmere enn du tror.

Kurs

4. apr 2022

Bestemmer du ting som barnet egentlig kan bestemme selv?

Sondre og Trond snakker videre om selvfølelse, og i denne episoden diskuterer de fire aspekter som vil bygge eller rive ned barns opplevelse av betydning og påvirkning på eget liv. For dette er nemlig avgjørende for barns selvfølelse.

Kurs

28. mar 2022

Barns sunne selvfølelse - voksnes ansvar

Sondre og Trond utforsker begrepet selvfølelse videre. Kort sagt handler det om kunnskap om seg selv og i hvilken grad man aksepterer det man vet om seg selv. For å få mer tak i dette, har Trond med 10 vanlige feil foreldre gjør når det møter sine barns motstand. Episoden er inspirert av boken Barnes sunne selvfølelse - voksnes ansvar, av Petra Krantz Lindgren.

Kurs

21. mar 2022

Gode venner skal aldri skilles

Sondre og Trond snakker om vennskap i anledning barnehagedagen. Sondre er opptatt av en pedagogisk praksis han synes lite om: Nemlig at man deler venner ved matbordet eller gjennom planlagte lekegrupper. Hvordan kan det å være venner bli et problem for oss voksne? Det er ikke et problem at en treåring sitter og venter på en venn på morgenen, det er en gave!

Kurs

7. mars 2022

Psykisk helse i blåkalde tider

Sondre og Trond skal egentlig snakke om barns psykiske helse, men kommer fort inn på den særdeles krevende situasjonen i verden, samt bemanningskrisen i barnehagen. Det eneste konkrete de byr på i denne episoden er at livet er komplekst, og at det fortsatt gjelder å holde hodet kaldt og hjertet varmt.

Kurs

27. februar 2022

Er du overbeskyttende kan det gå riktig galt

Sondre og Trond har fått et spennende spørsmål fra en lytter: Kan dere snakke om overbeskyttende foreldre? Ja, selvfølgelig, men hva mener vi med egentlig med overbeskyttende? Barn må uansett få anledning til å bygge sitt psykososiale immunforsvar, og da er ikke nulltoleranse for alle mulige krenkelser løsningen.

Kurs

15. februar 2022

Lykkejag og psykisk helse

Sondre og Trond snakker om psykisk helse og begynner med seg selv. Trond er opptatt av at voksnes perfeksjonsjag neppe støtter opp om barns psykiske helse, og Sondre har en fantastisk student i sin barnehage om dagen.

Kurs

31. januar 2022

Tidlig innsats truer barndommen

Sondre og Trond snakker videre om barndommen og leken, og de kommer frem til at tidlig innsats er i ferd med å bli den nye normalen. For mye og for tidlig er kanskje det som truer barndommen sterkest. Hva med å snu på begrepet lekbasert læring, og heller si at læring skal gi næring til leken? For det er ikke lek alt som gir læring.

Kurs

17. januar 2022

Barndommens egenverdi

Sondre og Trond går i barndommen og er dypt bekymret for at den er truet. De forsøker i denne episoden å definere barndommen og få tak i hva det innebærer at barndommen og leken har en egenverdi. Dette er del en av tre episoder om barndommen.

Kurs

10. januar 2022

Med barnebok i fanget

Sondre og Trond har invitert Eva Westlund, barnehagelærer og barnebokentusiast, for å snakke om den gode barnelitteraturen. Sammen utforsker de litteraturens spennende verden og mimrer litt om gode barnebøker fra egen barndom.

Kurs

13. desember 2021

Julespesial

Sondre og Trond er i julestemning, men ingen av dem er egentlig veldig julete av seg. Trond har vært hos tannlegen og Sondre har gått på stålisen med ungene. Sammen mimrer de om tidligere juletider.

Kurs

6. desember 2021

Pang, nå døde du – om blekksprutleker og annet som er morsomt

Barn har alltid lekt bråkeleker, slåssleker og skyteleker, ofte til foreldres og læreres fortvilelse og bekymring. Mange av disse lekene er inspirert av filmer, leketøy og tv-serier, og vi voksne er kanskje ikke alltid så godt kjent med disse barnekulturelle fenomenene? Men hvorfor lager vi regler om at spader ikke får lov til å bli pistoler, eller ønsker å forby lek der barna leker at noen dør? Kan ikke dette være en sunn og inspirerende lek for barna, i den verden de tross alt vokser opp i?

Kurs

22. november 2021

Tidligvakt LIVE fra bergen

Sondre og Trond har tatt turen til Kronbar, studentbaren på Høgskolen på Vestlandet, for å snakke om det de liker aller best å snakke om: anerkjennende relasjoner! Trond er opptatt av at livet er komplekst og at vi bør sky alle forsøk på å samle det i skjemaer og manualer. Sondre synes det verste vi voksne gjør er å legge all skyld på barna når ting går galt. I salen sitter en stor gruppe med barnehagelærerstudenter, ansatte ved HVL og noen engasjerte elever på videregående med fordypning i barne- og ungdomsarbeiderfag!

Kurs

15. november 2021

Hva skjedde med all tiden vi plutselig hadde til overs?

Under pandemien rapporterte mange at de var mye ute, delte opp barnegruppa oftere og at de opplevde å ha mer tid i hverdagen. Dette skulle vi ikke glemme, sa vi til oss selv. Vi skulle ikke tilbake til gamle uvaner, men rett og slett lære noe av det vi kalte "den nye normalen". Men hva skjedde? Sondre er lettere opprørt over at veldig mange ser ut til å ha gått rett tilbake til en hektisk hverdag der man sjelden deler barnegruppa, er mye inne og nesten aldri tilbringer hele dager i skogen.

Kurs

8. november 2021

Hvordan står det til med samspillsmønsteret hos dere?

Sondre og Trond leter i denne episoden etter romslige mønstre i samspillet. Trond har tenkt på episoden om det å være ettergivende, og mener han har funnet teorien som bekrefter at det er nødvendig å være ettergivende innimellom. Berit Bae har skrevet om romslige og trange mønstre i sin doktoravhandling, og her ligger det mye viktig for barnefamilier og barnehager.

Kurs

1. november 2021

Er det alltid feil å være ettergivende?

Sondra har med noen klassiske case fra familielivet. Han lurer på om det går an å være ettergivende på en bra måte. Ikke overraskende kommer de frem til flere situasjoner fra eget liv der det å være ettergivende overfor barna ikke bare er bra, men nødvendig for relasjonen.

Kurs

25. oktober 2021

Bør barna skjermes?

Sondre og Trond tar for seg digital praksis i både barnehagen og hjemme. De snakker om eksperimentet som kalles Still Face, og advarer småbarnsforeldre kraftig mot å prioritere mobilen foran ettåringen. Som de godt voksne pedagogene de er, er de også skeptiske til hvor vidt ipaden bør brukes i særlig grad barnehagen. Finnes det ikke mye annet å gjøre med barna, som er langt mer utfordrende, lærerikt og gøy?

Kurs

18. oktober 2021

Finnes det noe som er rett og galt?

Sondre og Trond er i det filosofiske hjørnet og undrer seg over om det er fruktbart å snakke om rett og galt i oppdragelsen. Er ikke alt avhengig av person og situasjon, eller er det slik at det finnes universelle sannheter for barndommen? De gir vel egentlig ikke noe klart svar, og det skal man kanskje ikke nødvendigvis gjøre når man filosoferer?

Kurs

11. oktober 2021

Det livsviktige lederskapet i familien

Trond har lest Jesper Juul og vil ha med Sondre på å utdype hva de mener med å holde hodet kaldt og hjertet varmt, med fokus på at foreldre må utøve et likeverdig lederskap i familien. Sammen undersøker de begreper som oppdragelse, empati og dialog. Når Trond leser høyt fra Jesper, reagerer Sondre spontant mot sitt faglige forbilde.

Kurs

4. oktober 2021

Møter i hverdagen

I barnehagen avholdes det mange ulike typer møter. I denne episoden retter Sondre og Trond blikket mot nødvendigheten og gjennomføringen av de ulike møtene, og Trond avslører at det første han gjorde som ny styrer i en barnehage var å nedlegge morgenmøtene.

Kurs

27. september 2021

LØFT – god pedagogikk eller pedagogisk program?

Sondre og Trond diskuterer LØFT for barn, og spesielt Sondre er noe skeptisk. Han mener han tidligere har vært en LØFT-pedagog, men synes også det likner i overkant på et pedagogisk program med tydelige instrukser til pedagogen. Trond forsøker febrilsk å holde et løsningsorientert fokus, men glipper noe i forsøket.

Kurs

20. september 2021

Å bryte handlingsmønstre

Både barn og voksne trenger hjelp til å endre atferd og handlinger som ikke virker etter hensikten. Konflikter og krangling bør leses som barnets måte å si: Dette fikser jeg ikke, og nå trenger jeg hjelp til å finne noen alternative handlinger. Tidligvakta byr på noen konkrete tips til hvordan foreldre og barnehageansatte kan veilede barna i gjenkjennelige situasjoner som mat og legging.

Kurs

13. september 2021

Våger du å være viktig for barna - hver dag?

For å ha en god porsjon motstandskraft må barn få vite: Hva har jeg? Hva er jeg? Hva kan jeg? Og når vi skal støtte våre barns psykiske helse, må vi bygge opp under deres motstandskraft, og for øvrig derved deres egenart, slik at de finner frem til sin egen indre resiliens mot livets uunngåelige friksjon.

Kurs

6. september 2021

Robuste barn - hva mener vi egentlig med det?

Sondre og Trond har fått et spørsmål fra en lytter angående robuste barn, og de forsøker å få litt oversikt over hva vi egentlig mener med dette uttrykket. For, som vi hører i eksempelet fra lytteren, dette kan misforståes og egentlig føre til at vi avviser barna når de faktisk trenger hjelp. Vygotskij dukker også opp underveis, og Trond lanserer uttrykket "todimensjonal plansjepedagogikk".

Kurs

30. august 2021

Stress ned sammen med barna

Det nye barnehageåret er i gang, og faren for usunt stress for både barn og voksne er tilstede. Vedvarende stress er direkte skadelig for barn, og de tar det dessverre med seg videre i livet. Hvordan kan vi hjelpe barna med å balansere de ulike stressorene livet består av? Først må du begynne med deg selv og ditt stressnivå.

Kurs

23. august 2021

Kan det bli for mye gråt?

Sondre og Trond har fått et spørsmål fra en lytter, og det handler om et barn som "tar lett til tårene". De kjenner seg begge igjen i frustrasjonen og forsøker å diskutere seg frem til en mulig årsak, og dermed en mulig løsning. De starter med å forsøke å få barnet til å erstatte gråten med ord: "Oj, hva skjer nå? Er det noe du vil?"

Kurs

14. juni 2021

Autentiske foreldre vs teoretiske foreldre

Sondre og Trond har kommet seg etter episoden om De Utrolige årene, et pedagogisk program de har særdeles lite sansen for. Nå forsøker de å sette ord på hvordan de mener det skal være, både hjemme og i barnehagen. Kortversjonen er: Vi skal ikke spille roller og følge detaljerte og teoretisk råd, men være autentiske og handle med personlig autoritet.

Kurs

7. juni 2021

Gutter og jenter og sånn

Sondre og Trond forsøker å få tak i kjønnsperspektivet i barnehagen, men får det ikke helt til. De er mer opptatt av barna er personer enn gutter og jenter. Samtidig tenker de at vi nok ubevisst forskjellsbehandler gutter og jenter, basert på stereotype forventninger og forståelser. Og slik kan vi ikke ha det. Gutter og jenter må få like muligheter

Kurs

27. mai 2021

De utrolige årene

Sondre og Trond tar for seg det pedagogiske programmet De utrolige årene, og de går ikke stille i dørene. De stiller seg rett og slett uforstående til at 130 kommuner i landet har innført et program som bryter med de mest grunnleggende prinsippene i rammeplanen for barnehagen. Uttrykk som ignorering av uønsket atferd, naboros og tenkepausestolen vekker de to godt voksne pedagogenes harme.

Kurs

24. mai 2021

Livsmestring og psykisk helse

Noen opplever begrepet livsmestring som problematisk. Innebærer livsmestring at barna nå også må vise at de mestrer livet? Eller handler det om at vi voksne må være tilstede i barnas liv på en annen måte? For eksempel ved å støtte dem i å mestre motgang? For når livet leker og alt er bra, så trenger vi vel ikke så mye støtte?

Kurs

Episode 19: mai 2021

Tilknytning og selvstendighet - to motstridende behov

Sondre og Trond snakker om de grunnleggende behovene barn har for både tilknytning og trygghet og for selvstendighet og autonomi. Barn trenger klok og varm støtte i denne krevende prosessen, og kanskje det viktigste er å forstå det enkelte barnets behov. For vi skal både favne dem i nær omsorg og gi dem et lite puff på vei ut i verden.

Kurs

Episode 20: Mai 2021

Selvavgrensing og selvrefleksivitet - pedagogens viktigste verktøy

Trond forsøker å forklare hvordan selvavgrensing og selvrefleksivitet er to helt avgjørende prosesser når vi voksne skal bygge gode relasjoner med barna. Sondre er opptatt av at HVA er viktigere enn HVORFOR, når ting går galt, og begge elsker sitatet fra Terje Melaas, da han snakket om lek vs læring: "Glad er bra!"

Kurs

Episode 19: April 2021

Eldst i barnehagen - yngst i skolen

Sondre og Trond har kontaktet den kloke Sigurd Aukland, som jobber mye og godt med barnehage og skole i Klepp kommune. Og Sigurd har mange innspill til hvordan vi kan skape en bedre sammenheng mellom barnehagen og skolen. Sondre har hatt en særdeles dårlig opplevelse under skolebesøk med sine barnehagebarn, og Trond er opptatt av at gapet mellom barnehagepedagogikk og skolepedagogikk må bli mindre.

Kurs

Episode 17: April 2021

Kan man tenke uten språk?

Gjennom språket setter vi ord på oss selv og vår plass i verden, men hvordan lærer barn språk? Og hva er egentlig språk? Sondre og Trond snakker om noe stort og viktig i denne episoden og aner at dette blir starten på mange episoder om språk

Kurs

Episode 16: Mars 2021

Det siste barnet i skogen

et er helt avgjørende for barn å få lov til å oppleve skogen og fjellet. Hvorfor? Fordi det mest naturlige for ethvert menneske er å sitte rundt et bål. Når vi eksponeres for natur, så eksponeres vi egentlig for oss selv, for vår egen natur.

Kurs

Episode 14: Mars 2021

Foreldresamarbeid med barna som ledestjerne

Foreldresamarbeidet handler først og fremst om å bygge relasjoner, hele tiden med barnet i sentrum. Samtidig er foreldregruppen en stor og sammensatt gruppe, med ulike behov gjennom barnehagetiden. Er det greit å by på "ekstraservice" til noen en periode hvis dette gagner barnet? Eller skal det være likt for alle? Kan det egentlig være likt for alle?

Kurs

Episode 13: Mars 2021

Trygge koronasamtaler med barnehagebarna

Den kloke professor Jon-Håkon Schultz er ekspert på barn og traumer, og i denne episoden forteller han om hvordan vi kan snakke med barn om pandemien. Vi må få tak i hva de går rundt og tenker på, og det finner vi ikke ut av hvis vi ikke snakker med dem. For det er urettferdig hvis barn skal gå rundt og være unødvendig redde. Velkommen til en beroligende samtale om korona!

Kurs

Episode 12: Februar 2021

Grensesetting - selvavgrensing for voksne

Er det sant som de fleste vil hevde, at barn trenger grenser? For å svare på dette må vi først finne ut av hva vi mener med grenser og grensesetting. Trond mener det handler om ens egne personlige grenser og fremsnakker det autentiske fremfor det teoretiske og autoritære. Bli med Sondre og Trond inn i grensesettingens kaotiske jungel!

Kurs

Episode 11: Februar 2021

Endelig skal barnehagene vurdere barns norskkunnskaper!

Sondre og Trond har lest regjeringens høringsutkast for å innføre vurderingsplikt for barns norskkunnskaper i barnehagen. Sondre er mildt sagt lite imponert over den manglende tilliten til barnehagelærerne, som om vi ikke gjør denne jobben hver dag, hele året gjennom! Trond lurer på hvor uttrykket flerspråklig har blitt av i høringsutkastet og minnes en tid da det var vanlig med tospråklige assistenter i barnehagen. Kort sagt: Nei takk, fra Tidligvakta!

Kurs

Episode 10: Februar 2021

Utestenging - mobbing eller en del av leken?

Sondre og Trond diskuterer ny barnehagelov, aktivitetsplikt, mobbing og utestenging. De er skeptiske til uttrykket nulltoleranse, og de er litt usikre på hvorvidt det er klokt at bekymrede foreldre skal utløse en omfattende aktivitets- og dokumentasjonsplikt i barnehagen.

Kurs

Episode 9: Februar 2021

Manualbaserte programmer eller pedagogisk skjønn?

Sondre og Trond diskuterer manualbaserte pedagogiske programmer som Steg for Steg og De utrolige årene. Ikke overraskende ser de begge flere problemer med slike programmer og slår et slag for godt pedagogisk skjønn. Helt til slutt lurer de på om det at barn var så mye ute før, egentlig var bedre?

Kurs

Episode 8: Januar 2021

Sondre og Trond tar marshmallowtesten

Sondre tror ikke han hadde bestått marshmallowtesten på grunn av manglende evne til selvavgrensing. Trond prøver å forenkle det å være foreldre til dette: Finn ut av hva som er ditt barns egenart, og bygg opp under det. Punktum. Holder dette vann, eller blir det for enkelt?

Kurs

Episode 7: Januar 2021

Å kjefte er å slå med ord

Vi har snakket om noe vondt og vanskelig som berører oss alle. Vi har snakket om å kjefte på barn. Vi tenker at voksne kjefter når de selv ikke har det så godt i livet. Uansett er kjefting utelukkende negativt, for både voksne og barn, så vi må finne en vei ut av kjeftingen. Og ja, vi har begge kjeftet på egne barn.

Kurs

Episode 6: Januar 2021

Klassikere i hverdagen

Hva er det du bare gjør eller sier til barna, litt automatisk uten å tenke deg særlig om? Legg merke til hver gang du sier nei til barna, og spør deg selv: Hvorfor sier jeg nei til dette? Gå en runde med deg selv på hvilke regler du har for barna, enten hjemme eller i barnehagen. Gir de mening eller bør du endre på disse? Å si ja er ofte enklere enn å si nei. Og det er mye morsommere!

Kurs

Episode 4: Desember 2020

Nei, alle kan ikke være med å leke

Sondre og Trond snakker om atkomststrategier som barn bruker for å komme inn i lek. William Corsaro har nøye kartlagt disse, og de er mangfoldige og virker i ulik grad. Alle kan ikke alltid være med, fordi barna eier sin lek. Derfor må vi voksne sette oss inn i disse atkomststrategiene og veilede de barna som ikke helt får det til.

Kurs

Episode 3: Desember 2020

Vi kan ikke la barna få leke i fred

Sondre og Trond snakker om leken og hvor vi voksne bør befinne oss i forholdet til leken. Skal barn få leke i fred, eller skal vi voksne være midt i leken? Og hvordan kan vi verne leken mot avbrudd? Og hva mener vi egentlig med uttrykket frilek?

Kurs

Episode 2: Desember 2020

Kan du lære barn noe, hvis du ikke har vist dem hvem du er?

Sondre har hatt den mest fantastiske dagen i løpet av barnehageåret: utendørsfotografering i regnvær! Trond er ivrig over forlagets neste bok, Innenfor og utenfor av Margareta Öhman. Samtidig innrømmer han at både språkvask og korrektur er noe seigt. Sammen diskuterer de hva som er viktigst: dorullnisser, barnefotografering eller gode, meningsbærende relasjoner.

Kurs

Episode 1: November 2020

Å si unnskyld hjelper fint lite

Sondre ser mange muligheter i konflikter. Konflikter er en progresjon, noe som får oss videre. Det er ikke et onde, men det kan oppleves som vondt. Trond synes det er slitsomt å stå i en konflikt, men er enig i Sondres mulighetsperspektiv. Spalten "Var det bedre før?" introduseres.

Kurs

Les mer om det populære tidskriftet Barnehagefolk.

--> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>