Barnehageforum Verktøy

AKTIVE FORELDREMØTER

TEMA: Muligheter og metoder

Her får du bakgrunnsstoff, råd og tips om hvordan foreldremøter kan bli mer varierte og mer spennende. Råd om individuelle foreldresamtaler og/eller foreldreveiledning vil du ikke finne her. Dette verktøyet handler om de kollektive møtene som barnehager arrangerer enten avdelingsvis, flere avdelinger sammen eller felles for alle foreldrene i barnehagen.

...

Verktøyet er utarbeidet av Barnehageforum i samarbeid med Sigurd Aukland

Stockholm-icons / General / Settings-1 Created with Sketch.

Intensjon

Intensjonen med verktøyet er å støtte barnehagens ledelse i arbeidet med å utvikle et godt foreldresamarbeid. Verktøyet legger opp til at det arbeides sammen med foreldrene for å utvikle gode foreldremøter i barnehagen.

Stockholm-icons / Layout / Layout-arrange Created with Sketch.

Forutsetninger

Verktøyet forutsetter at det settes av nok tid til å gå i dybden. Før gjennomføringen av personalmøtet må du som leder i barnehagen ha satt deg godt inn i stoffet slik at du får et eierforhold til dette. Alle i barnehagen bør nylig ha lest om hva Lov om barnehage og rammeplanen sier om foreldresamarbeid. »

Stockholm-icons / Code / Code Created with Sketch.

Om verktøyet

Dette lederverktøyet består av fire deler:

  • Et forelesningsnotat om foreldremøter som du kan bruke som grunnlag for kompetansetiltak i egen barnehage.
  • Forslag til hvordan foreldremøter kan gjøres engasjerende og variert, med tips til tema, organisering, arbeidsmåter, refleksjonsspørsmål etc.
  • En power-point-presentasjon som gir støtte til teksten, og som du kan plukke fra og legge til.
  • En litteraturliste med noen få sentrale bøker om du vil lese mer.

Powerpoint til personaltmøtet
Gjør verktøyet til ditt eget!

Last ned powerpoint og gjør eventuelle egne justeringer til ditt behov før personalmøtet.

...

Sigurd Aukland

Sigurd Aukland var medlem av arbeidsgruppen som skrev forslag til revidert rammeplan. Vi er stolte av å ha han med på laget for å utvikle verktøy og spesialisert innhold for medlemmene av Barnehageforum.

...

Våre medlemmer er våre beste støttespillere

Vi liker ikke å skryte, men vi hører på hva medlemmene av Barnehageforum etterspør. I tillegg til norges desidert største database med fagartikler utvikler vi stadig flere komplette verktøy du kan bruke i din barnehage!

Relaterte artikler

I vår artikkeldatabase har i flere artikler som passer til dette verktøyet