Barnehageforum Verktøy

PERSONALMØTE - Rammeplan

TEMA: Barnehagen som pedagogisk virksomhet

...

Verktøyet er utarbeidet av Barnehageforum i samarbeid med Sigurd Aukland

Stockholm-icons / General / Settings-1 Created with Sketch.

Intensjon

Intensjonen med verktøyet er å støtte barnehagens ledelse i arbeidet med å skape en lærende organisasjon. Å skape og drive en lærende barnehage er styrers ansvar. I rammeplanens kapittel 2 heter det at «Styreren leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen involveres. »

Stockholm-icons / Layout / Layout-arrange Created with Sketch.

Forutsetninger

Verktøyet forutsetter at det settes av nok tid til å gå i dybden. Det forutsettes også at alle i barnehagen nylig har lest kapittel 7 i rammeplanen om «Barnehagen som pedagogisk virksomhet» (Kan lastes ned seperat over). »

Stockholm-icons / Code / Code Created with Sketch.

Om verktøyet

Dette lederverktøyet består av fire deler:

  • Et forelesningsnotat som du som styrer kan bruke selv
  • Forslag til arbeid med stoffet som du kan plukke fra
  • En powerpoint-presentasjon til bruk i barnehagen din
  • En kort litteraturliste for kunne å lese mer om temaet

Powerpoint til personaltmøtet
Gjør verktøyet til ditt eget!

Last ned powerpoint og gjør eventuelle egne justeringer til ditt behov før personalmøtet.

...

Sigurd Aukland

Sigurd Aukland var medlem av arbeidsgruppen som skrev forslag til revidert rammeplan. Vi er stolte av å ha han med på laget for å utvikle verktøy og spesialisert innhold for medlemmene av Barnehageforum.

...

Våre medlemmer er våre beste støttespillere

Vi liker ikke å skryte, men vi hører på hva medlemmene av Barnehageforum etterspør. I tillegg til norges desidert største database med fagartikler utvikler vi stadig flere komplette verktøy du kan bruke i din barnehage!

Relaterte artikler

I vår artikkeldatabase har i flere artikler som passer til dette verktøyet