Barnehageforum Verktøy

PERSONALMØTE - Rammeplan

TEMA: Barns trivsel - de voksnes ansvar

...
Stockholm-icons / General / Settings-1 Created with Sketch.

Om verktøyet

Dette verktøyet består av fire deler:

  • Et forelesningsnotat (selve teksten) som styrer eller pedagogisk leder kan bruke
  • En powerpoint-presentasjon til bruk i barnehagen din
  • Forslag til aktiviteter rundt fagstoffet som du kan plukke fra
  • En kort litteraturliste for kunne å lese mer

Stockholm-icons / Layout / Layout-arrange Created with Sketch.

Intensjon

Intensjonen med verktøyet er å støtte lederne i barnehagen i arbeidet med voksenrollen. Det kan plukkes fra de ulike delene, og selvsagt kan også noen deler både utelates og prioriteres.

Stockholm-icons / Code / Code Created with Sketch.

Forutsetninger

Verktøyet forutsetter likevel at det arbeides med voksenrollen i barnehagen over tid, slik at det ikke bare blir et blaff.

Powerpoint til personaltmøtet
Gjør verktøyet til ditt eget!

Last ned powerpoint og gjør eventuelle egne justeringer til ditt behov før personalmøtet.

...

Sigurd Aukland

Sigurd Aukland var medlem av arbeidsgruppen som skrev forslag til revidert rammeplan. Vi er stolte av å ha han med på laget for å utvikle verktøy og spesialisert innhold for medlemmene av Barnehageforum.

...

Våre medlemmer er våre beste støttespillere

Vi liker ikke å skryte, men vi hører på hva medlemmene av Barnehageforum etterspør. I tillegg til norges desidert største database med fagartikler utvikler vi stadig flere komplette verktøy du kan bruke i din barnehage!

Relaterte artikler

I vår artikkeldatabase har i flere artikler som passer til dette verktøyet