Barnehageforum - Barnehagestart
...
...

3 komplette verktøy

Sigurd Aukland var medlem av arbeidsgruppen som skrev forslag til revidert rammeplan. Vi er stolte av å ha han med på laget for å utvikle verktøy og spesialisert innhold for medlemmene av Barnehageforum.

Relaterte bøker

Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen

Hva innebærer det å bruke en rammeplan i barnehagen? Rammeplanen skal være utgangspunkt for arbeidet i barnehagen, men det er ingen enkel vei fra plan til praksis.

Rammeplanen og hverdagen i barnehagen

Barnehagens rammeplan stiller høye krav til personalet, mange av dem formuleert som: "Personalet skal..." Men hva betyr dette i hverdagen i barnehagen?

Bokserien: Du er viktig for

Bokserie rettet mot assistenter i barnehagen. I bokserien presenteres sentrale sider ved arbeidet i barnehagen, hele tiden koblet til praksis og rammeplanen.

Status rammeplan

Barnehagefolk setter dagens rammeplan under lupen.