Barnehageforum Verktøy

ULIK ALDER - ulike behov

...

Ettåringen har åpenbart andre behov enn femåringen. I dette verktøyet får alle i personalgruppen kunnskap om de mest vesentlige behovene i hver aldersgruppe.

Stockholm-icons / General / Settings-1 Created with Sketch.

Om verktøyet

Dette verktøyet er basert på en artikkelserie skrevet av Karin Österlund, som er psykolog og jobber med barnehagene i Malmö. Verktøyet er delt opp i tre aldersgrupper, og innenfor hver aldersgruppe er det tre deler: Kunnskap om aldersgruppens behov, Aktiviteter som støtter disse behovene og til slutt et Diskusjonsunderlag som er basert på en case. Hver aldersgruppe er delt opp som et arbeidshefte til den enkelte, med notatsider og et skjema som skal fylles ut og brukes som grunnlag for gruppediskusjoner. Formålet er at man skal lære noe nytt, som fører til en endring i praksis, både for den enkelte og for hele barnehagen.

Stockholm-icons / Layout / Layout-arrange Created with Sketch.

Innhold

Verktøyet inneholder

  • Arbeidshefte for hver aldersgruppe
  • Notatsider
  • Vurderingsskjema for status og videre utvikling

Stockholm-icons / Code / Code Created with Sketch.

Hvordan bruke verktøyet

  • Last ned og skriv ut arbeidsheftene til den enkelte ansatte
  • Introduser verktøyet på et personalmøte og presenter gangen i dette
  • La de ansatte jobbe sammen med arbeidsheftene i sine respektive aldersgrupper
  • Gjennomfør så et personalmøte der vurderingsskjemaene gjennomgås. Her skal det være fokus på de to siste momentene i vurderingsskjemaet: Hva har vi funnet? Og Tiltak.

Last ned 38 sider med kunnskap!

Kunnskap om aldersgruppens behov - Aktiviteter som støtter disse behovene - Diskusjonsunderlag - Case - Notatsider - Skjema for egenvurdering.

...

Karin Österlund

Karin Österlund er utdannet psykolog og jobber med barnehagene i Malmö kommune. Hun er forfatter av en serie artikler på det svenske nettstedet www.forskoleforum.se.

...

Våre medlemmer er våre beste støttespillere

Vi liker ikke å skryte, men vi hører på hva medlemmene av Barnehageforum etterspør. I tillegg til norges desidert største database med fagartikler utvikler vi stadig flere komplette verktøy du kan bruke i din barnehage!

Relaterte artikler ett-toåringer

I vår artikkeldatabase har i flere artikler som passer til dette verktøyet

Relaterte artikler tre-fireåringer

I vår artikkeldatabase har i flere artikler som passer til dette verktøyet

Relaterte artikler femåringer

I vår artikkeldatabase har i flere artikler som passer til dette verktøyet