Barnehageforum
...


Små barn har et grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Hvordan kan barnehagen legge til rette for at små barn i barnehagen får disse grunnleggende behovene dekket? Vi har samlet innhold som vi tror kan bidra til at barnehagen kan jobbe godt med de minste barna i barnehagen. Les mer om tips og informasjon om hvordan dette temaet er bygget opp.

Card image