Etter snart femten år i barnehagefeltet begynner jeg å bli overbevist på at trygge foreldre gir trygge barn, og i denne artikkelen deler jeg noen av mine erfaringer, med å ønske nye barn og foreldre velkommen til barnehagelivet.

Når foreldrene får oppleve barnehagen, møte personalet som jobber der, får rikelig med informasjon om barnehagen og oppstartsprosessen, så gjør det foreldrene trygge og denne tryggheten overføres til barna. Dette er en stor grunn til hvorfor det er viktig med gode tilvenningsrutiner både for foreldrene og for barna. Før sommeren inviterer vi de nye familiene til fire tilvenningsbesøk. Dette er fire korte besøk der barn og foreldre får se hvilken gruppe barnet skal starte på. På disse besøkene blir de bedre kjent med rommet, lekemiljøet og de voksne som skal være på gruppen når barnet starter i barnehagen. Vi opplever at selve oppstartsperioden blir enklere for de familiene som har benyttet seg av tilbudet med tilvenningsbesøk. I juni blir foreldrene invitert til et eget foreldremøte for nye foreldre, der vi ønsker å gi foreldrene informasjonen de trenger, slik at vi kan fokusere på å bli kjent og ta imot de nye barna når de skal starte i barnehagen. Vi deler foreldremøtet i to deler. Først har vi en felles del der alle de nye foreldrene er samlet (fra fire grupper), for deretter å samles gruppevis der vi går mer innpå barnegruppens rutiner og tanker om barnehageåret.  Her er stikkord for noe av det vi snakker med foreldrene om på foreldremøtet:

 • Hvem er vi?
 • Informasjon om barnegruppen – hvor mange 1 -åringer og 2-åringer
 • Tanker om året – hvordan vi jobber, prosjektarbeid, barns medvirkning, ute-tid, hverdagsrutiner og rommet.
 • Oppstart – dato for oppstart, primærkontakt, tilvenningsrammene, samarbeid mellom hjem og barnehage og avskjed.
 • Barnets rutiner hjemme og overgang til barnehagehverdagen.
 • Informasjonsmateriellet foreldrene har mottatt som de skal fylle ut
 • Hvordan daglig og månedlig informasjon til foreldrene vil bli gitt
 • Snakker om og deler forventninger til barnehagestart.

 

Tydelig tilvenningsplan

En tilvenningsplan bidrar til en forutsigbar og trygg oppstartsperiode for nye foreldre og deres barn. Hvert år hører jeg foreldre som ber om en tydelig tilvenningsplan, hva skal skje og hvordan gjør vi det. Jeg tror vi ofte er for vage i møte med foreldrene. Hvorfor tør vi ikke være tydeligere? Å være tydelig vil ikke si at vi vet hvordan barnet vil møte den nye hverdagen, og vi vet heller ikke hvor lang tid det vil ta for barnet å bli trygg med den nye hverdagen, men vi kan være tydelige på rammene rundt. Når skal barnet komme? De første dagene kommer barnet når primærkontakten har kommet på jobb, foreldrene legger barnet sitt sammen med primærkontakten første gang, og det er også foreldrene som tar opp barnet når det våkner, avskjedsrutiner (åpne for variasjoner, så lenge det er forutsigbart for barnet og det ikke drøyer for lenge så barnet tror foreldrene skal bli værende i barnehagen). Primærkontakten er også med foreldrene når de steller barnet i barnehagen, og ser hvordan barnet er vant til å ha det. Fast dag for «bli kjent samtalen», vi har samtalen på dag to etter at vi har lagt barnet sammen.  Her kommer noen tips til hvilke spørsmål som kan stilles på samtalen:
 

- Fortell om barnet (væremåte, humør og utvikling)

- Fødsel

- Tiden hjemme

- Samabeid med helsestasjonen

- Har barnet søsken? Vant til å være sammen med andre barn?     Barselgruppe?

 

Barnets rutiner i hverdagen?

- Sovetider

- Måltider, vaner under måltider

- Søvn på natten, vaner ved legging

- Sover barnet i vogn på dagtid?

- Allergier?

 

Har barnet et eller flere trygghetsobjekter?

(smokk, klut, bamse, dukke, bil, pinne, dyne, pute, etc..)

 

Har barnet vært borte fra dere som foreldre dette første leveåret?

Vært sammen med besteforeldre eller andre nære omsorgspersoner? Sovet borte? Dagmamma? Vært på barnepass på treningssenter? Annet?

 

Hva liker barnet å leke med hjemme?

Hvilke leker fenger barnet spesielt? Liker barnet å leke ute?

 

Hva slags musikk er barnet vant til å høre på hjemme?

Noen spesielle sanger dere synger ofte for barnet?

 

Hvilke forventninger har dere til barnehagestart?

Har dere noen tanker om hvordan dere ønsker at samarbeidet skal være?

Noen ønsker?

 

 En tilvenningsplan beskriver innholdet i de første tilvenningsdagene, og en av grunnene til at barnehagene trenger en tydelig plan er for at foreldrene skal ha noe forutsigbart og trygt å forholde seg til. Når foreldrene er trygge på det som skal skje, overføres denne tryggheten til barna. Selv med en tydelig tilvenningsplan er det viktig at primærkontakten informerer foreldrene underveis i tilvenningen. Barnehagen må vurdere tilvenningsplanen ut fra de barna som skal starte i barnehagen. Det er ikke alltid at tilvenningsplanen passer for alle.

Snakk tidlig med foreldrene om avskjeden, og bli enige om hvordan dere skal gjennomføre avskjeden for barnet. Mange foreldre synes det er vanskelig med avskjeden, spesielt i denne første perioden før barnet blir kjent og trygg på primærkontakten og hverdagen i barnehagen. Avskjedsprosessen blir enklere for både barnet og foreldrene når vi snakker med foreldrene om hvordan vi skal gjøre det. Dette er et tema vi snakker om på det første foreldremøte for nye foreldre.

 

Tips til avskjeden:

 • Vær tydelig ovenfor barnet ditt
 • Forbered barnet på at du skal gå, for de av barna som er litt eldre kan man fortelle hva som skal skje. Nå skal mamma på jobb, også kommer mamma tilbake og henter deg etterpå.
 • Gå når du har sagt hadet. Viser du usikkerhet overfor barnet ditt, så blir barnet usikker på deg og avskjedsprossesen blir vanskeligere for dere begge to.
 • Lurer du på hvordan det går etter en tøff avskjed, gi beskjed til barnehagen om at du ønsker en sms eller ring for å høre. Da er det lurt å vente en halvtimes tid, så vi får tid til å lande avskjeden.

 

Hvordan bli kjent med barnet?

Det er viktig å være tålmodig og åpen for barnets uttrykk. Barnet må lære å kjenne deg og du må lære å kjenne barnet, både gjennom foreldrene og med barnet selv. Dette tar tid. Gjennom samtaler med foreldrene blir du kjent med barnet, hvilke rutiner barnet er vant med hjemme, hva barnet liker å spise, drikke, leke med og hvilke trygghetsobjekter barnet har. Den gode dialogen du danner med foreldrene legger grunnlaget for et trygt møte mellom deg og barnet. Når barnet ser, hører og merker den gode stemningen mellom foreldrene og primærkontakten, smitter det over på barnet. For å bli kjent med barnet må du gjøre barnet interessert, du må vinne barnets oppmerksomhet. Lag en fin plass på gulvet der dere kan bli kjent, blant leker, myke tekstiler og bamser. Spør foreldrene hva barnet er vant med og liker å leke med, og lek med barnet på gulvet sammen med foreldrene. Ikke vær påtrengende, la barnet komme til deg. Er barnet usikker, sjenert og viser at det ikke ønsker kontakt, så gir du barnet muligheten til å bli kjent med rommet alene med foreldrene. Når barnet blir trygg på rommet og omgivelsene, kan du prøve på nytt.

 

Ansvaret er ditt

I møte med de minste barna handler omsorg om å være nær og tilstedeværende. Som voksen i samvær med barna skal du vise at du er der for dem: når de skal vinke «ha det» til mamma og pappa om morgenen, når de skal leke sammen på gulvet, når de skal ta sine første steg uten hjelp, når de er sultne eller tørste; du vet hvilke behov de har, og du kan se når det er på tide med en hvil, og når bleien skal skiftes. Du skal være der når barnet trenger en hjelpende hånd, har oppdaget noe spennende ute i sandkassa, eller når noen har dyttet eller vært ugrei. Det er din jobb som voksen å vise barnet at du tar over ansvaret fra foreldrene mens de er på jobb, at det er du som nå er barnets trygge base, dets ladestasjon, tolk og talerør utad. (utdrag fra boken, s. 23).