Barnehageforum - Samlingsstund

fjrigjwwe9r5utBFPeriod:WelcomeText
Samlingsstunden er en selvfølgelig del av norsk barnehagekultur. Den er en helt naturlig del av hverdagen i barnehagen og gjennomføres vel på like mange måter som det finnes barnehagefolk. Men hvorfor har vi samlingsstund?

Les mer om det populære tidskriftet Barnehagefolk.

-->