Barnehageforum - Kunstfag

fjrigjwwe9r5utBFPeriod:WelcomeText
Rammeplanen legger føringer for at barnehagen må la barn møte allsidige kunst og kulturuttrykk, men hva slags kunst skal barn møte?

Les mer om det populære tidskriftet Barnehagefolk.

-->