fjrigjwwe9r5utBFPeriod:WelcomeText
Rammeplanen legger føringer for at barnehagen må la barn møte allsidige kunst og kulturuttrykk, men hva slags kunst skal barn møte?

-->