Diagnose: Livet?

Redaktør Birgitte Fjørtoft snakker med barnehagelærer Palma Kleppe om ADHD-diagnostisering og medisinering av barn. Er det egentlig systemene rundt – og ikke barna – som har tilpasningsvansker?