Agenda: Finn Skårderud

Å tabuisere barnlig sinne, er å tabuisere barnesinnet.