Barns rett til medvirkning

Er det slik at barn opplever reell medvirkning i sin hverdag? På hvilke områder får barn påvirke og på hvilke områder slipper de ikke til? Og ikke minst: På hvilke områder burde barn slippe til?

Les mer >>

Barns verdighet står på spill

Fordi barn er prisgitt voksnes subjektive vurderinger, skal retten til personvern veie ekstra tungt når det gjelder barn, mener Datatilsynet

Les mer >>

Lærte mye av likestillingsprosjekt

Utsikten barnehage ville finne ut om de gir like muligheter for jenter og gutter

Les mer >>

Likestillingspedagogikk er en utfordring

Vi har kommet et steg videre, ja. Men vi har langt igjen, mener Nina Rossholt. Likestilling er et krevende og utfordrende tema for barnehagen

Les mer >>

Pedagogisk kvalitet i barnehagen

Hva innebærer egentlig pedagogisk kvalitet i barnehagen, og hvordan kan man skape en barnehage med høy kvalitet?

Les mer >>

Vi vet noe de ikke vet

Denne teksten er til deg, kjære kollega, og til alle andre som noensinne har opplevd å bli møtt på en pussig måte, når de forteller at jobben deres er å være sammen med barn.

Les mer >>

Barns delaktighet i det fysiske rommet

Det fysiske rommet spiller en viktig rolle for barn i barnehagen.

Les mer >>

Et innspill til barnehagenes solidaritetsforståelse

Begrepet ”solidaritet” er listet opp blant mange fine ord i barnehagens formålsparagraf. Men hva betyr det, egentlig?

Les mer >>

Jakten på den gode kvaliteten

God kvalitet forutsetter tid til barna

Les mer >>