Barnehageforum - Lekeombudet
Kurs
Verktøyene som ligger her er ment for kortere utviklingsprosjekt sammen i personalgruppen, eller bare mellom to kollegaer. Tekstene har som formål å sette deg inn i en stemning og situasjoner hvor du møter ulike hverdagssituasjoner i barnehagen. Underveis finner du refleksjonsspørsmål, spørsmål til diskusjon og forslag til hva dere kan gjøre for å løse disse situasjonene på en god måte framover. Les teksten og diskuter på avdelings- og eller personalmøte og lag en felles strategi for hvordan dere kan bli gode støtter i leken – fra utsiden. Bruk gjerne to uker på hvert tema, slik at dere også får tid til refleksjon og diskusjon underveis.
Lykke til!

Pedagogisk analyse som hjelpemiddel når konflikter overskygger lek

Vi anbefaler deg og laste ned og skrive ut verktøyet slik at det er lettere å bruke i personalgruppen.
NB! Du må være innlogget for å laste ned dette verktøyet.

Støtte lek - på utsiden av lek

Vi anbefaler deg og laste ned og skrive ut verktøyet slik at det er lettere å bruke i personalgruppen.
NB! Du må være innlogget for å laste ned dette verktøyet.

Observere og analysere lek

Vi anbefaler deg og laste ned og skrive ut verktøyet slik at det er lettere å bruke i personalgruppen.
NB! Du må være innlogget for å laste ned dette verktøyet.

Foreldrestøttende arbeid gjennom lek

Vi anbefaler deg og laste ned og skrive ut verktøyet slik at det er lettere å bruke i personalgruppen.
NB! Du må være innlogget for å laste ned dette verktøyet.

Vanskelige gutter – eller personalteam med perler på brett?

Vi anbefaler deg og laste ned og skrive ut verktøyet slik at det er lettere å bruke i personalgruppen.
NB! Du må være innlogget for å laste ned dette verktøyet.

Typiske dilemmaer

Gå gjennom de ulike dilemmaene, reflekter og diskuter: Er dette et dilemma som vi kan kjenne oss igjen i? Er dette noe vi bør jobbe med på vår vei mot å bli en lekegod barnehage?
NB! Du må være innlogget for å laste ned dette verktøyet.

Terje Melaas

Loven og lovverket (31 min)

Terje Melaas

Hun blir så sint når de andre vil leke annerledes (39 min)

Henvendelser til lekeombudet

Vil du komme i kontakt med Terje? Har du spørsmål eller kommentarer til artiklene, eller ønsker du å bestille Terje for kurs, send inn en beskjed her.

-->