Barnehageforum - Lekeombudet
Kurs
Verktøyene som ligger her er ment for kortere utviklingsprosjekt sammen i personalgruppen, eller bare mellom to kollegaer. Tekstene har som formål å sette deg inn i en stemning og situasjoner hvor du møter ulike hverdagssituasjoner i barnehagen. Underveis finner du refleksjonsspørsmål, spørsmål til diskusjon og forslag til hva dere kan gjøre for å løse disse situasjonene på en god måte framover. Les teksten og diskuter på avdelings- og eller personalmøte og lag en felles strategi for hvordan dere kan bli gode støtter i leken – fra utsiden. Bruk gjerne to uker på hvert tema, slik at dere også får tid til refleksjon og diskusjon underveis.
Lykke til!

Støtte lek - på utsiden av lek

Vi anbefaler deg og laste ned og skrive ut verktøyet slik at det er lettere å bruke i personalgruppen.
NB! Du må være innlogget for å laste ned dette verktøyet.

Observere og analysere lek

Vi anbefaler deg og laste ned og skrive ut verktøyet slik at det er lettere å bruke i personalgruppen.
NB! Du må være innlogget for å laste ned dette verktøyet.

Typiske dilemmaer

Gå gjennom de ulike dilemmaene, reflekter og diskuter: Er dette et dilemma som vi kan kjenne oss igjen i? Er dette noe vi bør jobbe med på vår vei mot å bli en lekegod barnehage?
NB! Du må være innlogget for å laste ned dette verktøyet.

Terje Melaas

Grensesetting (21 min)

Terje Melaas

Loven og lovverket (31 min)

Henvendelser til lekeombudet

Vil du komme i kontakt med Terje? Har du spørsmål eller kommentarer til artiklene, eller ønsker du å bestille Terje for kurs, send inn en beskjed her.

-->