Utdanningsforbundet har utarbeidet en utredning om et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. Etter- og videreutdanning må ses som en del av yrkesutøvelsen, og profesjonskvalifiseringen må ses i et yrkeslangt perspektiv.