Dette er boken for deg som ønsker å møte barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte.

Her finner du svar på hva det innebærer, hvorfor det er verdifullt for barna og hva du konkret kan gjøre.
– Den voksne har 100 prosent av ansvaret for kvaliteten i relasjonen med et barn. Jeg har skrevet en bok med redskaper, tips og tanker som kan hjelpe voksne med å ta det ansvaret, sier Herdis Palsdottir.

Relasjoner med barn har fått undertittelen ”En bok til foreldre, barnehageansatte og andre voksne som er opptatt av barn”. Forfatteren Herdis Palsdottir bygger både på personlige opplevelser og solid faglig bakgrunn. Hun er førskolelærer og spesialpedagog med lang fartstid fra PPT, hun har utdanning som familieterapeut fra Kempler-instituttet i Danmark der Jesper Juul var leder, og hun har de siste årene vært tilknyttet Relasjonssenteret der hun tilbyr terapi og seminarer. Herdis Palsdottir har også skrevet flere bøker om barn og språk.

– I jobben som familieterapeut har jeg sett mange eksempler på hvordan en sorg fra barndommen kan prege et voksent liv, og jeg er blitt mer og mer opptatt av hvor viktig måten vi møter barn på er. Det er i de første leveårene vårt følelsesliv blir programmert, og barn som for eksempel programmerer at de ikke er verdifulle, på grunn av den måten de er blitt møtt på av sine omsorgspersoner, vil føle en sorg så stor at den kan ta urimelig stor plass i det voksne livet, sier Palsdottir.

I boka forteller hun om sin egen sorg fra barndommen, med en autoritær far og en mor hun opplevde som likegyldig i forhold til hvem datteren var og hvordan hun hadde det. Og hun forteller om sitt møte med boka ”Ditt kompetente barn”, der Jesper Juul så klart plasserer ansvaret for relasjoner mellom barn og voksne hos den voksne. Møtet med disse tankene fikk henne til å slutte som spesialpedagog og ta utdanning som familieterapeut.

Likeverdighet

Jesper Juul har skrevet forord i Relasjoner med barn. ”Likeverdighet, personlig språk og gjensidig læring er nøkkelbegreper i denne fine boken om kommunikasjon og samvær med barn”, skriver Juul. ”Disse begrepene beskriver, på samme måte som annerkjennende kommunikasjon, ikke en modell
eller metode, men en væremåte som egentlig ikke handler om barneoppdragelse, men å bygge opp fruktbare og nære relasjoner mellom barn og voksne”. Og nettopp det å møte barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte, er blitt en rød tråd i boka.

– Men det er en stor utfordring å møte barn på en annen måte enn den man har erfart selv. Min erfaring er at for å kunne møte barn på en ny måte, har jeg måttet bli bevisst mitt menneskesyn og mine verdier slik at den nye måten å møte barn på ikke ble en metode, men en ny måte å være i verden på. En ny måte som er ærlig fra min side og som gradvis har satt seg i ryggmargen, sier Palsdottir.

I boka oppfordrer hun leseren til å rette oppmerksomheten mot seg selv og den måten en møter barn på.  Åpne og ærlige samtaler og refleksjoner rundt det å være sammen med barn er nyttig og nødvendig for å øke egen bevisst.  Det tar tid å bli bevisst og endre en automatisert væremåte, sier hun.

– Det er lett å få dårlig samvittighet når man møter nye tanker. ”Tenk på alt jeg har gjort galt tidligere!” Jeg fikk selv mye dårlig samvittighet da jeg møtte denne tenkningen. Og derfor skriver jeg også om mitt menneskesyn som går ut på at alle gjør så godt de kan.  Husk at det gjelder også deg – du gjør også så godt du kan. Lærer man noe nytt, kan man forandre seg hvis man vil og hvis man tillater seg selv å være på vei og behandler seg selv med respekt, sier Herdis Palsdottir.

Fra innholdet:

  • Ulike måter å møte barn på
  • Barn er født sosialt kompetente og kjærlige
  • Å møte barn på en likeverdig, men ikke likestilt måte
  • Dine verdier – ditt indre kompass
  • Du er den eneste som kan forandre deg
  • Barn trenger ikke perfekte voksne
  • Fortell barna hva du vil at de skal gjøre – Ut med MÅ IKKE
  • Ut med DU/MAN – Inn med JEG
  • Dagens barn blir morgendagens voksne

“Jeg vil virkelig anbefale boken til både foreldre og barnehageansatte. Herdis deler på en personlig måte sine verdier, kompetanse og erfaring om det jeg mener er det viktigste i livet, nemlig relasjonen mellom voksne og barn.”
Marit Egeberg, spesialpedagog i PPT og familieterapeut.

Dette er en herlig kort og lettlest bok, men allikevel utrolig nyttig for oss barnehagefolk, hvis viktigste oppgave er å skape nære og likeverdige relasjoner til barna. Den er skrevet fra hjertet, og traff helt klart mitt.”
 Synnøve K. Berg, førskolelærer og daglig leder i barnehage.

“Som trebarnsfar må jeg bare innrømme at denne boken ga meg flere aha-opplevelser, som allerede har ført til at jeg er på en annen måte sammen med mine barn. Anbefales!”
Jon Schau, komiker og far.
 

Barn behøver ikke voksne som er perfekte forbilder, men de behøver ansvarlige voksne som tenker og handler empatisk fremfor metodisk. Denne boken er, med sine mange eksempler, en svært god veiviser for voksne, som tør å sette deres image på spill og vokse sammen med de barn og unge som de lever og / eller jobber med.
Jesper Juul i forordet.

Ønsker du å kjøpe denne boken - gå hit!