Spekulasjonen om hvem som skal fylle de ulike ministerpostene er igang. Kunnskapsdepartementet er intet unntak.

Solhjells tid i Kunnskapsdepartementet kan være forbi. Med SVs tilbakegang i stortingsvalget er det mulig Arbeider-partiet ønsker å ta hevd på Kunnskapsdepartementet, skal vi tro politiske analytikere.

Flere peker på Huitfeldt

Både NrK og Dagsavisen peker nå på Anniken Huitfeldt som den heteste kandidaten til å overta Kunnskapsdepartementet. Arbeiderpartiet presser hardt på for å overta Kunnskapsdepartementet, men SV er like steile på at de vil beholde dette. Om Ap overtar ansvaret for skolepolitikken, er Anniken Huitfeldt en aktuell statsråd, skriver Dagsavisen. NrK hevder at flere interne stemmer i Arbeiderpartiet mener SV har et dårlig rykte i skolepolitikken.

Hvem får ansvaret for barnehagene?

Dagsavisen peker videre på at en mulig ny modell er at barnehagene flyttes over til barne- og likestillingsdepartementet, som regnes som et for lett departement i dag, og at resten av utdanningsfeltet samles under én statsråd.

Da Barnehagene ble flyttet inn under Kunnskapsdepartementet ved sist stortingsvalg, var reaksjonene fra de barnehagefaglige miljøene ulike. Mange så på det som en seier, og mente dette var en viktig anerkjennelse av barnehagen som første steg i et utdanningsløp. Andre pekte på hvordan dette kunne føre til et økt fokus på læring i barnehagene. Uansett er det grunn til å tro at det igjen vil bli reaksjoner fra vårt fagfelt, dersom barnehagene igjen skal administreres av et nytt departement.

Behov for et aktivt fagfelt

Uansett utfall vil det fortsatt være behov for at fagmiljøene knyttet til barnehagen fortsatt er aktive i de pågående barnehagepolitiske diskusjonene. Ulike meninger og standpunkt er nyttige for å skape nyanser i barnehagepolitikken. Hvem som får ministerposten – og hvilket departement barnehagene blir liggende under – er selvsagt av betydning. Men uansett utfall, vil evnen til dialog mellom fagfelt og politikere være avgjørende for hvordan fremtidens barnehager utvikler seg.


-----
Hvilket departement mener du barnehagen hører inn under, og hvem synes du er den rette ministeren? Si din mening i kommentarfeltet under.