Mimi Bjerkestrand er ny leder i Utdanningsforbundet

Mimi Bjerkestrand vant kampen om ledervervet i Utanningsforbundet, med knappest mulig margin. Bjerkestrand vant med 97 mot 95 stemmer mot Haldis Holst, ved gårdsagens avstemning. Som leder av Seksjon Barnehage i Utdanningsforbundet fra 1994 er Bjerkestrand en kjent lederskikkelse i Utdanningsforbundet.

Vi i Barnehageforum gratulerer Bjerkestrand med valget!


Send inn din gratulasjon til Bjerkestrand i kommentarfeltet under