Det kan være tøft å komme i gang med det nye studieåret. Vi har satt sammen en liste over noen tips som kan få deg til å komme i gang og strukturere studiene dine.

1. Prioriteringsliste

Ved semesterstart er det viktig å lage seg en prioriteringsliste over arbeidsmengden en står ovenfor. Antakelig har du både et pensum som skal leses og skriftlige innleveringer. Lag lister for skriftlig arbeid og for lesingen. Det er enklere å komme gjennom pensum dersom en setter seg overkommelige delmål som kan krysses ut etter hvert som de gjennomføres.

2. Planlegg tiden din

Når semesterplanen foreligger kan du selv plotte inn de forelesningene du må eller bør gå på i din egen kalender. De fleste studier legger opp til mer eller mindre avsatt tid til selvstudier og kollokvier. Ta deg tid til å sette opp en plan for den ubundne tiden også. Dersom du trener eller har en deltidsjobb, er det mulig å sjonglere med ulike aktiviteter på dag- og kveldstid. Planlegging av tid frigjør tid, og kan bidra til en mindre stressende hverdag

3. Les innholdsfortegnelser og kapittelsammendrag

Begynn med å lese innholdsfortegnelsene i pensumlitteraturen for å få en oversikt over hvilke temaer som tas opp i teksten. Dersom det finnes kapittelsammendrag er også disse gode å begynne med.

4. Begynn med litteratur som fenger

Etter å ha lest de ulike temaene som finnes i de ulike tekstene, har du antakelig fått et bilde av hvilke tekster som fenger deg mest. Begynn med disse tekstene. Det viktigste er å komme i gang med lesingen, ikke å begynne med det mest uforståelige.

5. Fargekoding av tekst

Marker med ulike farger i teksten du leser. En idé er å bruke ulike farger for ulike nyttige elementer som dukker opp i teksten. Eksempler på slike elementer kan for eksempel være overskrifter, faktaopplysninger, definisjoner og sitater. Tenk gjennom hva du synes er nyttige og viktige elementer i teksten og marker med ulike farger:
Grønn: Overskrifter
Blå: Faktaopplysninger
Rosa: Definisjoner

Oransje: Sitater


6. Opprett et sitatdokument

Å produsere tekst innenfor humaniorafagene dreier seg i stor grad om å skrive drøftende, reflekterende og til dels kritiske tekster. Disse tekstene fordrer at en kan knytte sine refleksjoner til teorier. Dersom en oppretter et eget word-dokument med sitater en finner i teksten en leser, danner man et grunnlag for egen tekstproduksjon. Skriv inn sitater du finner interessante fortløpende, og legg også til egne kommentarer om hva sitatet kan brukes til eller hvilke tema og assosiasjoner det bringer med seg.

7. Ta notater av det du leser

Gjør notater underveis mens du leser. Dette kan hjelpe deg til å huske stoffet du leser bedre. Skrive gjerne inn bemerkninger til teksten i margen i boka. Da kan det være enklere å forstå de assosiasjonene teksten har gitt deg, når du blar tilbake i den. Leser du engelsk litteratur og slår opp ord underveis kan det være klokt å skrive inn ordene du ikke forstår i margen, slik at du slipper å gjøre det på nytt neste gang du leser.

8. Bruk litteraturlisten aktivt

Litteraturlisten i en bok eller en artikkel gir mange tips til annen litteratur innenfor samme tema som teksten berører. Å studere en litteraturliste bidrar også til å gi teksten du leser en historisk kontekst, og kan gi et visst bilde av hvilke teorier teksten du leser bygger på. En artig øvelse kan være å lete etter hvilke referanser i litteraturlisten forfatteren støtter seg til, og hvilke referanser vedkommende stiller seg kritisk til.

9. Veksle mellom primær og sekundærlitteratur

Et konkret måte å bruke litteraturlisten på, er å kunne veksle mellom primær- og sekundærlitteratur. Altså litteratur som er skrevet av eller om en teoretiker. Leser du eksempelvis om Vygotskij i en pedagogikkbok vil du finne bøkene han selv har skrevet i litteraturlisten, dersom du ønsker å fordype deg i stoffet. Leser du primærlitteratur og sliter med teksten kan det være nyttig å lete frem sekundærlitteratur.

10. Lytt til musikk

Å lytte til musikk mens man skriver eller leser kan bidra til å få flyt i arbeidet. Bruk litt tid på å finne frem til hva slags musikk som funker for deg. Gjør deg gjerne også nytte av Barnehageforum Students egen samling av anbefalte album spillelister, med linker til Spotify. Her kan du dele spillelister med andre studenter.

11. Gå en tur med en medstudent

Noen ganger hjelper det å diskutere med andre for å få opp kreativiteten og refleksjonsevnen. Avtal å spasere en tur med en medstudent innimellom, og bruk problemstillinger fra pensum eller skriftlige oppgaver som samtaletemaer. Å gå i samme retning gjør det ofte enklere å få praten i gang, en å sitte et sted hvor en stadig møter blikket til den andre.


Del gjerne egne studietekniske arbeidsformer og litteraturtips i kommentarfeltet!