Torsdag besøkte Barnehageforum Student og tidsskriftet Barnehagefolk Høgskolen i Østfold. Som del av 3. Klassingenes profesjonsdag.

Til fullsatt sal med studenter fra alle trinn, høgskolelektorer og øvingslærere ankom vi Høgskolen i Østfold for å bidra med innspill til debatt. Med cirka 200 engasjerte mennesker i salen er det en smal sak å få diskusjonen i gang, vel og merke dersom man har gode innledere.


Studieleder Kjersti Berggraf Jacobsen ønsker velkommen.

Etter velkomst fra Studieleder Kjersti Berggraf Jacobsen tok redaktør av Barnehagefolk gjennom 20 år, Klausine Røtnes ordet. Røtnes holdt et innlegg som manet til å engasjere seg og å skrive. Hun gratulerte salen med yrkesvalg og gav oss et innblikk i historien til Tidsskriftet Barnehagefolk. Appellen om å være en skrivende førskolelærer høstet begeistring i salen.

Trond Kristoffersen kommenterer publikums stemmegivning.

Etter pausen var det salens tur til å delta. Med oss i kofferten hadde vi mentometerknapper som bidro til at vi kunne ta pulsen på forsamlingens meninger underveis. Vi testet systemet med noen kjappe spørsmål til salen. Statistikkens fakta om at 90 % av studentene i salen hadde brukt laptopen sin til å surfe på nettet under forelesninger bød på spontan latter.


Virksomhetsleder Marianne Jones informerer om Kvello-modellen.

Virksomshetsleder i Kjølstad Barnehage, Marianne Jones, holdt et innlegg om et lokalt prosjekt i Fredrikstad etter Kvello-modellen. Innlegget om prosjektet, som er et samarbeid mellom barnehage og PPT om å identifisere barn med problemer av ulik art, skapte en umiddelbar etikk-debatt initiert av høgskolelektorer og øvingslærere og fulgt opp av studentene.

Engasjement i salen når begrepet "identifisering" ble diskutert.

Etter debatten var det studentene selv som skulle i ilden. Fire 3. klassinger var blitt forberedt på fem ulike saker som de skulle argumentere for eller mot. Med andre ord ble de utsatt for å måtte fremme argumentasjon for saker de kanskje selv ikke støttet. Det i seg selv er et lite vågestykke. Trifa Osadi, Marianne Ludvigsen, Halil Gjoni og Silje Arnesen Berthling var de fire vågale studentene. Før de to og to gikk løs på oppgaven med å debattere en sak, fikk publikum stemme på hvor de stod i saken. Statistikken på dette ble først vist etter debatten, når en avstemning til var holdt. På denne måten ble det mulig å se hvilke av debattantene som fikk publikum over på sin side.

Marianne Ludvigsen og Halil Gjon diskuterer om alle barn bør være med når avdelingen skal ut på tur.

Diskusjonene gikk for seg med høy temperatur. Temaer som ble diskutert var blant annet skriftlig overføring av informasjon om enkeltbarn fra barnehage til skole, om assistenter kan holde foreldresamtaler og om det er greit å bruke time-out som oppdragelsesmetode i barnehagen. Hver diskusjon ble fulgt opp med kommentarer fra salen, både i form av nye innspill og kommentarer til studentenes argumenter.

Trifa Osadi og Silje Arnesen Berthling i diskusjon om hvorvidt det er riktig å overføre skriftlig dokumentasjon om enkeltbarn fra barnehage til skole.

Studentene viste en imonerende evne til å fremme sitt tildelte argument, og høstet dertil fortjent applaus fra salen. Å skulle frembringe den andre sidens argument er en utfordrende lek som studentene angrep med stort mot.


Studentene høster velfortjent applaus etter siste debattrunde, som endte uavgjort.

Etter debattleken holdt barnehagestyrer Kristin Epland en appell til studentene om pedagogisk ledelse i barnehagen.

Høgskolebesøket i Østfold var en lærerik, inspirerende og engasjerende opplevelse både for oss i redaksjonen og for resten av deltakerne. Med andre ord: Dette blir neppe vårt siste høgskolebesøk. Neste gang kommer vi kanskje til ditt studiested!