Kunnskapsdepartementet illustrerer sin veileder for kvotering av menn til jobb i barnehager med 50-tallets kjønnsstereotypier. Hva mener du om det?

Da jeg var tenåring var jeg med i en organisasjon som het Gutter mot Barbie. Det var i og for seg ikke den blonde dukken med de usannsynlige kroppsmålene vi ønsket å opponere mot, men snarere en gammelmodig, fordummende kvinnestereotypi.

Kunnskapsdepartementet har valgt å illustrere den nye veilederen om kvotering av menn til jobb i barnehagene, nettopp med disse blonde, barmfagre dukkene. En overraskende kontrast til veilederens intensjoner om å se forbi stereotypisering av menn.


Hva tenker du om departementets veileder? Enten er enig eller uenig, overbevist eller provosert, så ønsker vi å høre din argumentasjon og dine meninger knyttet til veilederen og dens innhold.

Vi utlyser i den fobindelse en kronikkonkurranse og oppfordrer alle førskolelærerstudenter til å delta. De beste bidragene publiseres på Barnehageforum og Barnehageforum Student. De publiserte bidragene premieres (i tillegg til heder og ære) med en valgfri fagbok fra Barnehagebutikken.


Lykke til!


Kronikkonkurranse

Slik deltar du:


Litteraturtips: Magne Lindholm: Hvordan skrive kronikk?