Barnehageforum + Pedagogisk forum = sant stod det å lese i Verktøykassa nummer 4/2005.

Bak denne kjærlighetserklæringen lå det et budskap om at Pedagogisk Forum og Barnehageforum hadde inngått et forpliktende samarbeid. Etter å ha samarbeidet tett og godt i fem år, har vi nå tatt vårt forhold til et nytt nivå.


Bakgrunn

Pedagogisk Forum er eid og bygd opp av Ove Grotheim og Jan Borge. To førskolelærere som tidlig i sin yrkeskarriere så behovet for et faglig tidsskrift, og som i løpet av mer enn 25 års drift har klart å bygge opp et solid firma som blant annet gir ut tidsskriftene Barnehagefolk og Verktøykassa. I tillegg er Pedagogisk Forum også et forlag som har gledet barnehagefolket med mange gode fagbøker gjennom 20 år. En god del av dere har også hatt gleden av å gå på et av de mange kursene eller konferansene Pedagogisk forum har arrangert.
Habitus er et firma som blant annet driver nettstedet www.barnehageforum.no. Habitus ble startet i 2000 og bak dette firmaet finner du førskolelærerne Trond Kristoffersen Kjell Simonsen og webutvikler Sjur Eldevik. Ideen til www.barnehageforum.no ble unnfanget under en kursturne Kjell Simonsen og Trond Kristoffersen holdt om kvalitet i barnehagen. Vi besøkte mer enn 50 kommuner rundt om i landet. På denne turneen så vi veldig tydelig at den enkelte kommune, eller den enkelte barnehage jobbet med samme utfordringer og problemstillinger uten at de visste noe særlig om hva som foregikk i nabokommunen eller nabobarnehagen. Det viste seg at det var lite eller ingen erfaringsutveksling mellom barnehagene. Med denne erfaringen som basis bestemte vi oss for å lage et nettsted hvor barnehagefolket skulle kunne dele av sine erfaringer. Et nettsted som skulle utfylle de gode tidsskriftene som allerede fantes. Ti år senere er www.barnehageforum.no en viktig ressurs for veldig mange barnehagefolk.

Det er derfor med ærbødighet og stolthet vi nå går inn i driften av Barnehagefolk sammen med Pedagogisk forum. Pedagogisk Forum og redaktør Klausine Røtnes har gjennom sitt arbeid med tidsskriftet bidratt til å gjøre barnehagefolket mer bevisst på sin yrkesrolle og sitt fag!


Nye tanker

Habitus har som mål og fortsette i den gode ånden som Pedagogisk Forum har klart å bygge opp. Men vi tror samtidig at det er viktig at Barnehagefolk tilpasser seg den nye medievirkeligheten og endrede leservaner hos folk. Vi ønsker at Barnehagefolk skal leses av flest mulig av dere som har en tilknytning til barnehagen, og derfor gjør vi noen endringer som vi mener vil bidra til å gjøre tidsskriftet mer leser- og brukervennlig. Et bredere format, bruk av farger, flere korte informative småsaker og noen utvalgte artikler som skal favne hele personalgruppen – dette er noen av de endringene du vil oppleve. 
Barnehagefolk skal fortsette å synliggjøre det gode og viktige arbeidet rundt om i barnehagene. Barnehagene står hele tiden overfor utfordringer, enten det handler om bemanning eller nye krav fra det offentlige. Vi må tørre både å være kritiske og selvkritiske. Barnehagefolk skal ikke være redd for også å skrive om det som ikke fungerer. Vi tror at vi gjennom dette kan bidra til at alle gjør sitt ytterste for å kunne tilby våre barn den best mulige barnehagen. 


Ny redaktør

Som mange av dere allerede kjenner til så har tidligere redaktør Klausine Røtnes takket av etter en lang og tro tjeneste i redaktørstolen, og vi har derfor ansatt ny redaktør fra 1. August 2010. Den nye redaktøren Mona-Lisa Angell kommer fra en undervisningsstilling ved Høgskolen i Vestfold. Hun vil bli nærmere presentert i neste nummer av Barnehagefolk. Klausine vil fortsatt arbeide for redaksjonen i Barnehagefolk.  I tillegg vil vi også beholde redaksjonsrådet, som består av en blanding av personer fra høgskolemiljøet og praktikere fra barnehagen.


Barnehagefolk – for og av barnehagefolket!

Barnehagefolk har vært preget av stoff som i stor grad har vært skrevet av praktikere fra barnehagen, det vil vi gjerne fortsette med - Barnehagefolk skal være et tidsskrift for og av barnehagefolket. Vi ønsker at du fortsetter å skrive i Barnehagefolk!
I Barnehagefolk nr. 1 og 2/2010 vil du møte gjesteredaktører som har ansvaret for temadelen av tidsskriftet.  I dette nummeret er Morten Solheim redaktør. Du møter Morten og temaet han brenner for, i lederen og temadelen av dette nummeret.
God lesing!

Kjell Simonsen                  Trond Kristoffersen         Ove Grotheim
Habitus as                        Habitus as                       Pedagogisk Forum

Hvis du ikke allerede abonnerer på Barnehagefolk, så kan du gå hit for å bli abonnent