Å arbeide med begrepsforståelse kan gjøres på utallige måter. Benytt anledningen til å snakke om matematiske begreper når dere jobber med fingermaling

Hånd og fotavtrykk har vi sett før. Mange av oss har trykket våre små hender i leire, i gips, i maling og i sand. Dette er ingen ny aktivitet i så måte. Ofte ender fargeleken opp med å bli en eksperimentell reise, der barna tar på, smaker og leker med materialene. Jo mindre barna er, jo større er sjansene for at aktiviteten ender i en eller annen form for fingermaling. Barna legger fra seg pensler og maleruller og trekkes mot å ta på og kjenne på malingen. Sette spor, lage veier og streker.

Med kroppens avtrykk setter vi merker etter oss, og det ser ut til at det alltid er like spennende å kombinere hender, nesetipp, føtter, tær eller en annen underfundig kroppsdel med formingsmaterialene.

Faglig kan vi bruke kroppen som inspirasjon til begrepsforståelse. Vi har for eksempel kroppsdelene som vi kan lære oss navnene på ettersom vi bruker dem i forbindelse med maling, tegning og trykk. I tillegg har vi de matematiske begrepene. I fagområdet Antall, rom og form i barnehagens rammeplan, finner vi mange eksempler på hva vi skal legge vekt på når vi arbeider med matematikk. Blant annet heter det at vi som voksne skal være bevisst vår begrepsbruk når vi snakker om matematiske begreper. Ønsker vi å se matematikk i fargeleken, kan vi også sette ord på matematikken. Trykker vi med hendene har vi en god anledning til å arbeide med antallsbegreper som for eksempel, fem fingre, to hender, en hånd, en hånd har fem fingre osv. Vi kan også arbeide med begreper for rekkefølge, tallrekker, plassering og ulike former og figurer, for å nevne noe.