Vi lever i et mangfoldig samfunn. Denne mangfoldigheten bør også gjenspeiles i barnehagens arbeid.

Gjennom en eksempelsamling med innspill til hvordan vi kan fremme likestilling og kjønnssensitivitet i barnehagen, kommer forskningsprosjektet Gender Loops blant annet med forslag om at barnehager bør gjøre bruk av barnelitteratur som omhandler homofili. Innspillet har ført til både lokal og nasjonal debatt, og allerede har det dukket opp to grupper på facebook som maner til debatt - både for og mot forslaget.

Prosjektleder for nettstedet MorFarBarn.no går langt i sin kritikk, og gjør bruk av ord som hjernevask og snikhomofisering i sin karakteristikk av forslaget,
verdidebatt.no:
"Bør norske barn utsettes for en radikal homoideologi i barnehagen? Bør 4-åringer via eventyr og billedbøker hjernevaskes til å mene at far eller mor er overflødig, og at foreldre uten problem kan byttes ut med en person av motsatt kjønn? (...) Dersom norske foreldre ikke protesterer og stopper snik-homofiseringen av barnehagene, vil snart det neste «likestillingsprosjektet» bli lansert: Bøker og undervisning om voksne som lever i biseksuelle trekantforhold og der barna vokser opp med tre foreldre. Homokampen hittil er bare første fase i kampen for å skape et samfunn kjennetegnet av samlivsmessig anarki, der alt skal være like naturlig, normalt og bra." (Øivind Benestad).
Daglig leder i Stiftelsen Reform, Ulf Rikter-Svendsen, slår tilbake mot kritikken fra Benestad, og bruker hans utspill som argument for nettopp å gjøre bruk av eksemplene Gender Loops fremmer: - At dette heftet i det hele tatt vekker debatt, ser jeg som et tegn på at dette bare må inn i barnehagen, sier Rikter-Svendsen til Fedrelandsvennen.

Etter undertegnedes oppfatning er det overraskende at et forslag som dette kan oppfattes som kontroversielt i vår tid. Et av de konkrete forslagene i heftet skisserer bruk av en billedbok, hvor det det i etterkant blir en diskusjon mellom barna og den ansatte om hvorvidt to prinser kan være kjærester. Billedboken handler om en dronning som ønsker at hennes sønn skal gifte seg med en prinsesse slik at hun kan trekke seg tilbake. Moren arrangerer møter med prinsesser fra fjerne steder, men prinsen liker ingen av dem. Til slutt blir han forelsket i broren til en av prinsessene. De to gifter seg og blir konge og konge.

Det faktum at forslagene i heftet for mange fremstår som kontroversielle, er et tydelig tegn på at dette er en viktig verdidebatt også innad i barnehagene. Bør ikke danning til et mangfoldig samfunn også dreie seg om å anerkjenne homofili som samlivsform?