Om å skape kultur for bruk av pedagogisk dokumentasjon

Artikkel serie om pedagogisk dokumentasjon: DEL 4 – Sammenfattende refleksjoner

Les mer >>

Metode for å jobbe seg fram til et verdigrunnlag

Å ha et felles utalt verigrunnlag å arbeide ut i fra, gjør at personalet i barnehagen lettere føler en tilhørighet

Les mer >>

Gode tips å ta med til samlingsstunden

Vi har besøkt noen barnehager og bedt dem vise oss noe av det de bruker i samlingsstunden. Her finner du et knippe gode ideer til hjelpemidler.

Les mer >>

Snakk om bildet 3 - Lekekassa

Hvordan presenterer vi leketøyet i barnehagen for barna, og hvordan forventer vi at det skal brukes?

Les mer >>

Observasjonsmetoder - Kontaktbarometer og barnebarometer

Målet med denne metoden er at en skal kartlegge hvilken type kontakt (+ positiv, -negativ eller 0 kontakt) personalet har med det enkelte barn i løpet av f.eks. en uke.

Les mer >>

Planleggingskjema 17. mai

Dette planleggingsskjemaet er hentet fra "Ås kommunes idehefte for rammeplanen". Det er en enkel og nyttig måte å skaffe en oversikt over hva barna lærer av et opplegg rundt 17. mai.

Les mer >>

Rutiner for primærkontakten

Hva er rollen til primærekontakten. Denne beskrivelsen er laget på bakgrunn av andre barnehager og egne erfaringer.

Les mer >>

Observasjon som nyansatt - daglige inntrykk

Dette er et bra verktøy for de nyansatte. Her kan du utnytte din nye kollegas friske blikk på barnehagen.

Les mer >>

Filosofispill

Mette Hegnehøj Mortensen, vår pedagogiske journalist i Danmark har besøkt Valhalla SFO. De har laget et filosofispill.

Les mer >>