Vi har intervjuet nyoppstartet førskolelærerstudent, Charlotte Hoholm.

Hvorfor valgte du å søke deg inn på førskolelærerstudiet?

Jeg gikk litt over ett år på sosionomstudie, men jeg fant etter hvert ut at jeg kanskje hadde gapt over mer enn jeg kunne klare. Så jeg avsluttet studiet og jobbet resten av året. Jeg tenkte mye på hva jeg skulle gjøre, og på hva jeg egentlig liker å gjøre. Hva jeg kunne tenke meg å gjøre videre i livet osv. Jeg har alltid vært glad i å jobbe med barn. Det er en inspirerende jobb å kunne få lov til å være med på deres utvikling, se at de gradvis skjønner mer og mer av hva som skjer rundt dem. Også er jeg vel litt barnslig. Jeg liker å leke og ha det gøy.

Hvilke forventninger har du til studiet?

Jeg går inn i studiet med forventninger om at det kommer til å bli mye lesing, og lange dager på skolen med forskjellig gruppearbeid eller kollokviegrupper. Men jeg tror også at det kommer til å bli mye moro. Neste uke begynner vi med musikk, forming og drama, som er aktiviteter jeg er veldig glad i, så forhåpentligvis blir det noen bra uker framover.

Hvilke forventninger har du til studiemiljøet utover det faglige?

Utover det faglige tror jeg at jeg har kommet inn i et bra studiemiljø. Fadderuka gjorde sitt til at jeg ble kjent med mange i klassen og de virker som en bra gjeng.

Hva skal du bruke utdannelsen til når du er ferdig?

 Om tre år er jeg ferdig utdannet førskolelærer, etter det vet jeg ikke. Det er så mange muligheter og jeg syns det er litt tidlig å si helt sikkert hvor jeg er eller hva jeg gjør om tre år. Men jeg håper jo at jeg finner meg et bra sted å jobbe, med hyggelig medarbeidere og fantastiske barn, et sted hvor jeg kan trives en stund. Kanskje jeg reiser til utlandet i en periode. Hvem vet?

Har du en plan for din fremtidige karriere?

Da skal jeg jobbe som førskolelærer, hvis jeg ikke plutselig finner ut at jeg vil studere enda litt til.

Hvordan opplevde du første skoledag?

Første skoledag var en blanding av mange føleleser. Jeg var spent på hvem jeg kom i klasse med, litt nervøs siden jeg kom dit helt alene og ikke kjente noen, og veldig glad for å starte på studiene. Etter hvert så fikk vi møte fadderne våre og vi stakk opp til St. Hanshaugen for å grille, og det var også her jeg ble kjent med noen av jentene i klassen og vi har hengt sammen siden. Så første skoledag var veldig bra.

Hva tenker du er en barnehages viktigste oppgaver?

Barnehagens viktigste oppgaver er å gi barnet trygge rammer, det skal være et sted hvor barnet skal kunne bli mer bevisst på sine egne handlinger og hvilke konsekvenser disse fører til. Barnet skal utvikle tillit til seg selv og andre mennesker. Han/hun skal få en forståelse for andres bakgrunn, enten de har et handikapp eller har en annen kulturell bakgrunn. Ingen er like. Barnet skal sees og meningene deres skal bli hørt. Sånn at når de kommer på skolen, kommer de selvsikre og med egne meninger. De tør å ta et standpunkt og er ikke redd for å skille seg ut.