Førskolelærerstudiet er evaluert. Er du fornøyd med utdanningsstedet ditt?

NOKUT har evaluert førskolelærerstudiene landet over. Arbeidet er sluttført med en felles evalueringsrapport, og en rapport som omtaler hvert og ett av utdanningsstedene. Noen av funnene i evalueringen er blant annet at ledelsen ved institusjonene tillegger utdanningen mindre status og prioritet en andre likeverdige studier, at 60% av studentene gjennomfører studiet på normert tid, og at strykprosenten er lav. Flertallet i evalueringskomiteen ønsker å styrke førskolelærerutdanningen ved å gjøre den femårig. 

De ulike rapportene finner du på nokut.no

Diskutèr i kommentarfeltet: Er du fornøyd med ditt utdanningssted?