”Boken kan leses som et kreativt kompass”, skriver Camilla Grieg i boken Fargelek.

Selv er hun en allsidig, kreativ veiviser med stor tro på barns læring i skapende aktiviteter.

Må påskekyllingene se likedan ut i år som i fjor – og i forfjor? Nei, mener Camilla Grieg. Hun er ikke sikker på om vi trenger påskekyllingene i det hele tatt. Men at barn trenger å få eksperimentere med farger, former og materialer, og at de har stor glede av å få utfolde seg med varierte redskaper – det er hun sikker på.

Camilla selv har alltid vært av den kreative, skapende typen. Hun har danset siden hun var 4 år, hun gikk på danselinje på videregående skole, gikk på steinerskole, og har jobbet mye med teater for barn. Camilla er utdannet førskolelærer, har jobbet 12 år i skolen, hun maler og hun skriver. For drøyt 10 år siden resulterte denne kreativiteten i boken ”Den skallete heksen”, som hun gav ut sammen med Marte Lise Gjennestad – en idébok med et vell av tips for å inspirere barn og voksne til å eksperimentere med
form og farge, maling og tegning.

Som lærer var jeg veldig heldig da jeg startet. Jeg begynte da 6-åringene kom inn i skolen, og jeg fikk stor frihet i å legge opp løpet for dem slik jeg ønsket. Jeg laget blant annet verksted i klasserommet, og vi jobbet tverrfaglig i ordets beste forstand. Etter hvert samlet det seg opp mange gode ideer som jeg og Marte Lise, kollegaen på SFO, hadde lyst til å dele med andre.

Idébøker

Den skallete heksen ble veldig godt mottatt, særlig i barnehagene, og Camilla fikk etter hvert lyst til å utvikle dette videre. Hun sluttet som lærer, begynte på en mastergrad i faglitterær skriving, og klekket ut idéen til boka Fargelek som kom ut i 2010.

Fargelek er en hyllest til leken og den frie utfoldelsen. Jeg ønsker den skal være en veiviser til hvordan man på en enkel måte kan legge til rette for lek og eksperimentering med form og farge, ikke bare innenfor barnehagen fire vegger, men også på tur utenfor barnehagen, i byen, i skogen eller på stranda.

Fargelek er en ”gjørebok”, sier Camilla. En bok hun håper skal inspirere til kreative aktiviteter. Hver eneste av de anbefalte aktivitetene i boka er prøvd ut av barn i barnehager, og med bare litt hjelp og støtte vil de fleste barn beherske teknikkene som presenteres på egenhånd. Teknikkene er for øvrig systematisert etter materialer og progresjon, der de enkleste metodene er presentert tidlig i boken og de litt mer krevende til slutt. Sammen gir de barn erfaringer med varierte materialer, estetiske opplevelser, sosialt fellesskap og samarbeid.

Fargelek og læring

Camilla minner om at små barn lærer gjennom lek og eksperimentering med sine omgivelser. Barn smaker, kjenner, klemmer, dytter og drar i det de finner eller blir oppmerksomme på rundt seg. I samspill med andre utvikles ferdigheter på stadig nye områder.

Lek med form og farger er intet unntak. Kreativ lek med formingsmateriell stimulerer og skjerper sansene. Når barn former, tegner, maler eller leker med farger, bruker de flere sider av seg selv. Ikke bar ser, hører, føler, lukter og smaker de, de bruker også språket aktivt. Evne til å tenke logisk, oppdage sammenhenger og oppsummere erfaringer i det som skjer rundt dem stimuleres når de leker med farger og redskaper. Når de utfolder seg og opplever glede over å mestre og forstå, motiveres de til ny aktivitet og eksperimentering. De voksne har en viktig rolle som tilretteleggere, men aller viktigst er den voksne som deltaker og medoppdager sammen med barna, i samtale om det barna gjør og oppdager, sier Camilla.

Barnehagen har alltid drevet med tegning, maling og ulike formingsaktiviteter. Likevel opplever du stor etterspørsel etter idébøkene dine og kurs i dette stoffet. Hvorfor, tror du?

Det går mye i de samme aktivitetene år etter år i en del barnehager. Vi lager de samme tingene som vi gjorde i fjor og i forfjor, og det ser ganske likt ut, selv om barna er nye. Så mange har et sug etter å få nye impulser og ideer. At det skorter litt på kreativiteten hos mange voksne, er kanskje ikke annet enn vi kan forvente, slik kreativiteten blir behandlet i skolesystemet vårt. På kursene mine sier mange ”jeg tegner som en 12-åring”. Og det er sant. Utviklingen stoppet rundt den alderen hos mange, og det tror jeg skolen må ta mye av skylden for.

Hvilke råd vil du gi barnehager som har lyst til å få en ny giv når det gjelder kreative og skapende aktiviteter?

For det første må de rydde plass til slike aktiviteter, og se at det er behov for dem. Dernest tenker jeg det er lurt å begynne med enkle materialer. Begynne i det små, og prøve seg fram. Det å ha skaffet til veie nødvendige, inspirerende materialer er en selvfølge, sier Camilla.

Det handler også om å tørre. Tørre å slippe barna litt fri, tørre å eksperimentere, tørre å leke med materialer. Og så må man slippe til de voksne som har lyst til å holde på med slike aktiviteter!

På barnehageforum.no er Camilla Grieg fast spaltist med kreative idéer. Hun er også i gang med et nytt bokprosjekt. På forlaget CappelenDamm planlegger de en serie hefter under fellestittelen ”Skapende barnehage”. Det første kommer nå i vår og handler om matematikk. Så følg med – det kommer mer fra den kreative veiviseren Camilla Grieg.

Hvis du ble nysgjerrig på boken Fargelek, så kan du få kjøpt den i BarnehageButikken