Barnehageforum - En synlig pedagogikk

Ingen er i tvil om hva Akrobaten barnehage er opptatt av for tiden – dokumentasjonene er mange og tydelige

Pedagogikken er synlig på veggene i den Reggio Emilia-inspirerte barnehagen i Bergen.

Det er mange ugler i Akrobaten barnehage når vi er på besøk. De henger på veggene, de står på skap, de svever under taket. De finnes på alle avdelinger, de finnes i mange utførelser og former. Her er ugleklør og uglefjær. Her er ugler slik Picasso så dem, og ugler slik Rene Burri så dem.
Men det er ikke ugler som er prosjektet i Akrobaten barnehage. Det er komponisten Harald Sæverud. Sammenhengen er muligens ikke helt opplagt, men den er der.

–        Vi hadde et annet besøk her nylig, og da var en av kommentarene at ”her er det pedagogikk over alt”. Og det er slik vi vil ha det. Det skal synes hva vi holder på med og er opptatt av. Både barn, foreldre, personale og besøkende skal se hva vi jobber med, og hvordan vi jobber med det, sier styrer Jane Ellertsen.


 

Veggene forteller

Sammen med de pedagogiske lederne Ingvill Berge og Monica Kristiansen prøver Jane Ellertsen å svare oss på vårt åpne og omfattende spørsmål: Hvordan ser man i praksis at Akrobaten er en Reggio Emilia-inspirert barnehage?

–        Et av de synlige tegnene er jo nettopp dokumentasjonene som vi allerede har vært inne på. Vi ønsker å synliggjøre hva vi arbeider med for tiden, og hvordan prosessene skrider fram. Derfor vil veggene våre og rommene våre se litt ulike ut fra én periode til en annen.


–        Men den som er jevnlig innom her, vil se at disse endringene ikke skjer i stort tempo. For et annet av kjennetegnene ved måten vi arbeider på, er at vi jobber grundig og over lang tid med et prosjekt. Vi prøver ikke å rekke over mange og flyktige tema i løpet av et barnehageår. Vi velger heller ut noe vi vil jobbe med over lang tid, og dermed kan det bli bare ett eller to hovedprosjekter i løpet av et år. Vi bestemmer heller ikke på forhånd hvor lenge vi skal jobbe med et prosjekt, for en viktig del av filosofien vår er at vi skal ta utgangspunkt i barns interesser og engasjement. Og hvilken retning prosjektene tar er alltid en spennende prosess.


 

Barnesyn

Synet på barn er sentralt i Reggio Emilias pedagogiske filosofi.  Barnet er et kompetent barn med mange iboende muligheter, og man er mer opptatt av hva barnet kan enn hva det ikke kan. I Reggio-barnehagene har man også et læringssyn som tilsier at barnet lærer mer gjennom seg selv enn gjennom de voksne. Og at den gode utviklingen kommer når barna får mulighet til å uttrykke det de sitter inne med i gode relasjon, samspill og dialog med andre barn og voksne.

–        ”Et barn har 100 språk” er jo et av de klassiske sitatene fra Reggio Emilia, og det sier noe om at barn har mange ulike måter å uttrykke seg på. Vi prøver å gi dem mange inntrykk, og mange alternative måter å få uttrykke seg på. I praksis viser dette seg for eksempel ved at de har mange ulike materialer tilgjengelige, og at de selv i stor grad får bestemme når og hvordan de vil bruke disse materialene.

–        Ved å la barnet øve seg i å mange måter å utrykke seg på som mulig, ut fra egne interesser og motivasjon, får barnet tilgang til hele seg. Vi voksne legger til rette ved å være interesserte, nysgjerrige og lydhøre voksne i møte med barnet.

For den som besøker Akrobaten barnehage er den oversiktlige tilgangen til materialer og utstyr noe av det som viser at det ligger en bevisst tanke bak organiseringen av rom og materialer. Det er gjennomført ryddig og systematisk, det er lett for barna å finne og hente det de vil ha, og det er organisert på en estetisk tiltalende måte. Det samme gjelder de omtalte dokumentasjonene, som er presentert på en skikkelig og gjennomtenkt måte.

Vi legger også merke til at alle avdelingene har sitt eget atelier. Siste skudd på stammen er atelieret til barna under 3 år.

 

Kreativitet

Akrobaten barnehage er bedriftsbarnehage for Aker Solutions, og ble etablert for vel 5 år siden. Jane Ellertsen hadde allerede da i mange år vært opptatt av den pedagogiske filosofien i Reggio Emilia, og sørget både for å få med seg andre medarbeidere med samme interesse, og å få med seg eierne på at dette var en fornuftig måte å tenke barnehage på.

–        Mye av det vi arbeider med i vår barnehage handler om kreativitet. Det samme gjelder i næringslivet. Man kommer ikke langt i en bransje som våre eiere og foreldre jobber i, uten kreativitet.

Dette barnehageåret handler det altså mye om Harald Sæverud i Akrobaten barnehage. Komponisten levde og virket på Siljustøl, ikke langt unna barnehagen, og prosjektet ble innledet med at hele personalgruppen besøkte Siljustøl. Senere har alle barna vært på besøk der, og har fått sine inntrykk av hva Sæverud jobbet med, hvordan han tenkte og levde, og hva han var opptatt av.

–        Sæverud var blant annet opptatt av natur, og særlig av ugler. Dette ble barna oppmerksomme på, og dermed har en del av prosjektet tatt en ugle-retning, forteller de pedagogiske lederne.

–        Men det handler fortsatt mye om musikk, om Harald Sæverud og om Siljustøl!

Når Akrobaten barnehage er ferdig med et av prosjektene sine, har de alltid en skikkelig utstilling. Da inviteres både foreldre og besteforeldre, gjerne også avisene, og de er mer opptatt av å vise prosessene som har foregått enn å vise resultater og produkter.

–        Samtidig får vi vist at vi holder på med noe viktig. At det barnehagen gjør og måten vi gjør det på, handler om noe vesentlig både for barn og for samfunnet.

–        Det å være i endring og utvikling er viktig i Reggio-filosofien, og vi liker å være i endring og utvikling. Det kan være krevende, men desto mer tilfredsstillende når vi får det til, sier Ingvill Berge, Monica Kristiansen og Jane Ellertsen.


FAKTA

  • Akrobaten barnehagen er bedriftsbarnehage for Aker Solutions i Bergen. Barnehagen ligger på Sandsli, ikke langt fra Flesland.
  • Barnehagen har fire avdelinger med 60 barn i alderen 0-6 år og 14 ansatte.
  • Barnehagens pedagogiske plattform er inspirert av Reggio Emilia-barnehagenes filosofi.
  • Barnehagen visjon er: "Akrobaten Barnehage, en god start på livet".
  • Barnehagens satsningsområder er: Natur, Kunst og Kultur .
  • Styrer: Jane Ellertsen.
  • Hjemmside: www.akrobaten.barnehage.no