Toddlerlydleker – et tverrfaglig prosjekt

Hvordan kan man la toddleren komme til lyden og leke med ulike lydkilder, istedet for at de voksne bringer lyden til toddleren?

Les mer >>

Om det unyttiges nødvendighet

Kunst er ikke nyttig. Man skal være på vakt mot å gjøre en rettighet og kulturell rikdom til livsnødvendigheter. Munstformidling handler om det unuttyges nøedvendighet.

Les mer >>

Filosofi for barn

Mette Hegnhøj Mortensen er vår danske pedagogiske journalist. Hun har besøkt Valhalla SFO i Danmark. Tema er filosofisamlinger.

Les mer >>

Å markere høytider i barnehagen

Vi bør lage et opplegg som ingen - verken Jehovas vitner, muslimer, humanetikere eller kristne - føler at de bør fritas fra.

Les mer >>

Matematikk er mer enn tall og tegn

Matematikk handler om mye mer enn regnestykker og teori. Matematikk kan for eksempel handle om tenner. Det var tilfelle sist Matematikksenteret i Trondheim hadde besøk av en barnehage.

Les mer >>

Barns sorgreaksjoner

Denne artikkelen handler om barns sorgreaksjoner ved tap av foreldre, og hvordan barnehagepersonalet kan bidra til å hjelpe de gjennom denne tunge tiden

Les mer >>

Barn kan! Ertepålegg

Ertepålegg er grønt og det er morsomt

Les mer >>

Karlstadmodellen – for barn og unge med store språkvansker

Iréne Johansson er professor i fonetikk og pedagogikk. Hun er opphavet til Karslstadmodellen.

Les mer >>

Barns medvirkning – et spørsmål om identitet

Hvordan arbeider dere med medvirkning når barn har forskjellig språk og kulturbakgrunn?

Les mer >>