Hva er kreativitet? Hvorfor er det viktig? Hvilken rolle kan barnehagen ha for å utvikle kreativitet?

– Kreativitet handler om å bruke kunnskap og erfaringer man har fra før og sette det sammen på en slik måte at det oppstår noe nytt og bedre. Slik sett skulle kreativiteten øke jo eldre man blir, siden man da har fått mer kunnskap og flere erfaringer å kunne sette sammen. Men det skjer vanligvis ikke. Derfor ligger det et stort utviklingspotensial her…

Sammen med tvillingbroren Teo har Fredrik Härén de siste 12 årene utviklet kreativitetsforetaket interesting.org til å bli en virksomhet med kontor i Sverige, Singapore og Colombo. De har holdt flere tusen foredrag og workshops i 45 land på fem kontinenter, og de snakker like gjerne til businessfolk og samfunnsplanleggere som til førskolelærere. Under Nordiske Impulser i mai vil Fredrik Härén snakke om barnehagen som et sted å utvikle kreativitet, og hvordan barn kan få voksne til å bli mer kreative.

– Det er mange som skylder på skolen for at barn ikke er kreative. Andre klager på barnehagen med motsatt fortegn. Der er de for kreative, og for lite opptatt av kunnskap. Begge deler er feil. Hvis det er noen som har skyld i at barn ikke blir kreative, så er det foreldrene. Og skolen kan ikke drepe all kreativitet, begge mine foreldre er lærere!

Nordiske impulser 2013Fredrik Hären er en svensk forfatter og en meget ettertraktet foredragsholder. Hans hovedbudskap i foredragene er at kunnskap og kompetanse er ikke lenger vårt beste salgsargument, men at den viktigste egenskapen et menneske kan ha i dag er evnen til å skape nye ideer. Meld deg på konferansen og møt Fredrik Hären på Nordiske Impulser i mai 2013.

Kreativitet en nødvendighet

På tidspunktet for vår samtale med Fredrik Härén er han i Trondheim og snakker på en konferanse om globale utfordringer. Kreativitet er nemlig noe man trenger i alle sammenhenger i livet, og på alle plan i samfunnet, understreker han.

– Verden står overfor store utfordringer på mange områder. Da er ikke kreativitet noe som er ”nice to have”, det er noe vi ”need to have”. I intersting.org mener vi at flere personer burde få flere ideer, at de ideene de får burde være bedre, og at flere gode ideer burde realiseres. Målet vårt er – faktisk – å gjøre verden mer kreativ. Og dermed litt bedre, sier Härén.


Barnehagens oppgave

Hva så med barnehagen og førskolelærerne? Hva er deres oppgave i utviklingen av kreativitet?

– Jeg tror noe av det aller viktigste er at de oppmuntrer til undring og utforsking. At de oppmuntrer til å lete etter svar. Til å forstå at det ikke handler om rett eller galt svar, men om å prøve ut flere muligheter. Og ikke minst oppmuntre til at barna skal prøve selv. Det er så lett å for oss voksne å vise barn hvordan ting ”skal” gjøres. Evnen til å gjøre noe annet til ”riktig”, altså å være kreativ, er en av de mest verdifulle og fantastiske evner vi mennesker har.

Du snakker til svært ulike grupper, på ulike kanter av verden. Er det stor forskjell på hva de er opptatt av og hvordan de tenker på kreativitet?

– Det er stor forskjell mellom bransjene, naturligvis. Men når jeg snakker til førskolelærere i Singapore og i Norden, så er forskjellene mindre enn man skulle tro. Utfordringene er trolig også mye av de samme, sier Fredrik Härén.