Y-diagrammet er flott å bruke når barnehagen har jobbet med visjon eller kjerneverdier og skal starte arbeidet med å få «litt mer kjøtt på beinet».

Bok: Verktøy som virker i verdistyrte barnehager Dette verktøyet er hentet fra boken "Verktøy som virker i verdistyrte barnehager". Det er en av to bøker om ledelse i verdistyrte barnehager. Den første handler om hvordan vi konkret kan arbeide slik at vi sikrer at det vi har skrevet i våre planer virkelig skjer, den andre boken presenterer
mange verktøy som har til formål og øke tankekraften til enkeltmennesker eller den gruppen som velger å bruke dem. 

Les mer om bøkene og bestill de i BarnehageButikken.

Hva er Y-Diagram? 

Y-diagram er et kreativt verktøy som kan hjelpe til med å se et problem, et utsagn, et begrep, en visjon eller kjerneverdier fra ulike vinklinger. Den som bruker verktøyet, skal forholde seg til tre ulike felt: hvordan noe høres ut, hvordan det ser ut og hvordan det føles.
 
 

Hva er fordelen med Y-diagrammet?

Y-diagrammet er lett å ta i bruk. Det trengs veldig lite utstyr, og det kan brukes individuelt eller i grupper.
 

Når kan Y-diagrammet brukes?

Y-diagrammet er flott å bruke når barnehagen har jobbet med visjon eller kjerne- verdier og skal starte arbeidet med å få «litt mer kjøtt på beinet». Hva betyr egentlig de store ordene vi har kommet frem til? Ask barnehage på Askøy har sett på hva et av elementene i barnesynet deres ser ut som, høres ut som og hvordan det føles.
 
 
Barnet ses som likeverdige, med autoritet når det gjelder egne opplevelser og følelser. Hva mener vi konkret med dette? 
 
 

I eksempelet har Hanøy Forum barnehage jobbet med hvilestund.

Y-diagrammet egner seg også til å finne ut mer omkring ord som danning, omsorg, lek og læring, barns medbestemmelse eller godt arbeidsmiljø. Det er også fint å arbeide med for eksempel gode samlingsstunder, hyggelige måltider eller tur på barnas premisser.

 
Y-diagrammet kan også brukes sammen med barnehagbarn. Ramsøy barnehage i Askøy kommune har snakket om kråkeboller 

Hvordan lages Y-diagrammet?

 Y-diagrammet kan lages og kopieres opp, eller det kan enkelt tegnes på A4-ark eller på flippoverark. Avklar hvem sitt perspektiv som skal tas: Er det barnets, foreldrenes, ansattes - eller er det kan hende alle tre? Skriv gjerne hele setninger slik at det er enkelt å forstå i ettertid.
 

Hvordan få mest mulig ut av Y-diagrammet?

Y-diagrammet åpner for nye tanker og nye perspektiver. I tillegg er det enkelt å bruke, selv om mange nok har opplevd at det kanskje ikke er så lett å finne ord på hvordan noe føles, høres eller ser ut.
 Førskolebarna ved Erdal barnehage på Askøy har gjort en god jobb med et vanskelig tema! 

Dersom det for eksempel er godt arbeidsmiljø, lavere sykefravær eller god rollelek som er tema for Y-diagrammet, og det kommer frem mye interessant i prosessen, kan det være lurt å stemme frem de viktige tingene og så lage grupper som skal jobbe videre med tiltak for å få til det som er ønskelig. Da kan verktøy som lotus (s. 99), brainstorming med gule lapper (s. 10) eller de seks tenkehattene (s. 47) være fine hjelpemidler.