PysjPopbaluba-Truls -Streng og leken far

Vi har intervjuet Truls fra PysjPopbaluba og Energikampen på NRK. Han har to barn i barnehagen og er rollemodell for tusenvis av barn rundt om i landet.

Les mer >>

Hvorfor er «kjeftepedagogikken» så utbredt?

Dette er en artikkel som er skrevet for over 20 år siden i Debattserien for barnehagefolk (nå Barnehagefolk). Forfatterne tar for seg "kjefting" som fenomen i barnehagen. Artikkelen blir fulgt opp med et intervju. Følg med!

Les mer >>

Episoder fra et kjøpesenter

Et handlesenter er kanskje foreldrenes største utfordring. Les Jesper Juul sine betraktninger fra kaffestolen på et kjøpesenter.

Les mer >>

Vet vi hvorfor vi gjør som vi gjør?

Simonsen mener for mange av oss konstant er tilkoblet en autopilot. Vi handler som vi gjør av gammel vane. Er dette fordi vi ved tidligere gjentagelser av samme handling har følt mestring i situasjonen?

Les mer >>

Hvem tisser på hvem?

Jesper Juul svarer en fortvilet mor og mener barnehagens metode for å unngå våte bukser er høyst diskutabel.

Les mer >>

Stor forskjell på norsk og samisk barneoppdragelse

Samiske foreldre har en røffere og mer indirekte form når de oppdrar sine barn

Les mer >>

Åtte temaer for godt samspill

Hundeides temaer for godt samspil var en del av "Programmet for foreldreveiledning som ble satt i gang av Barne- og familiedeartrementet

Les mer >>

Oppdragelse til hva?

Hvilke verdier bygger oppdragelsen på i din barnehage og hvilke reaksjoner benyttes når barna bryter normene?

Les mer >>

Kjefting eksisterer fortsatt i barnehagen!

For over 20 år siden skrev Sven Taiet og Torgunn Allgot flere artikler i Debattserien for barnehagefolk, om kjefting i barnehagen.

Les mer >>