Formidling er forenkling, det visste vi egentlig.

Men det tok oss 15 år å klare å strippe den faglige kunnskapen vår ned til noe barnehagebarn kan forstå, sier geolog og leder for Naturfagsenteret, Merethe Frøyland.
 
Naturvitenskap kan være vanskelig. Men også enkelt. Det vet Merethe Frøyland. Sammen med kollega og ektemann Jørn Hurum og spesialpedagog og mor Signe Lise Frøyland, utviklet hun et geologi-prosjekt for barnehagebarn som er blitt et mønster på hvordan vanskelig fagstoff kan gjøres enkelt og forståelig. Under Nasjonalt barnehageforum 2016 skal Frøyland holde foredraget Kan barn lese steiners historier?
 
Nasjonalt barnehageforum 2017 Du kan møte Merete Frøyland og mange flere dyktige foredragsholdere i Oslo 21. og 22. november på konferansen:

"Realfag i barnehagen - små forskere, stort arbeid. Gå hit for å lese mer om konferansen.
 
– Det startet med at Naturfagsenteret for noen år siden spurte om ikke jeg kunne "si noe om stein" på en Forskerfrø-konferanse for barnehageansatte. Jeg var jo geolog og kunne mye om stein. Det jeg ikke kunne noe om, var barnehager og barnehagepedagogikk. Derfor måtte jeg tenke nytt, sier Frøyland.
 
På den tiden hadde geologparet en datter som gikk i barnehage, og de ble møtt med stor velvilje da de ville prøve ut et opplegg i barnehagen.
 
– Vi tenkte: Hva er det barn gjør med steiner? Jo, de samler på dem. Men gjør de noe mer? Og hva kan de gjøre med dem? Vi innså at det å lære alle de vanskelige navnene og faguttrykkene bare ville virke demotiverende. Vi måtte finne en annen inngang. Etter hvert landet vi på at mønstrene i steinene kunne være noe å gripe fatt i. Litt vel enkelt, vitenskapelig sett, men kanskje en god start for barn i barnehagealder?
 
Kort sagt delte Frøyland alle jordas utallige spesialiserte grupper av stein opp i et mønster til hver av de de tre hovedgruppene bergarter: De prikkete magmatiske bergartene, de stripete metamorfe bergartene og de lag-på-lag-mønstrede sedimentære bergartene.
 
– Stein representerer jo noen store prosesser i historien, og mønstrene forteller noe av denne historien. Mønstrene er nettopp resultatet av disse store dannelsesprosessene. Og prikkete og stripete steiner er noe barnehagebarn kan forholde seg til og forstå!
 
I datterens barnehage begynte de med å snakke om mønstre. Om prikkete og stripete ting de hadde rundt seg. De fortsatt med å lete etter steiner med slike mønstre, og de begynte etter hvert å snakke om historien til de ulike steinene.
 
– Resultatet var overveldende. Dette var virkelig noe som trigget ungene! Vi fikk tilbakemeldinger om at de samlet steiner i bøtter og spann, og en far kunne fortelle at han hadde fått fylt hele boden hjemme med stein!
 
Lærdommen fra stein-prosjektet har Merethe Frøyland tatt med seg videre og delt både med barnehageansatte og med fagfolk i det vitenskapelige miljøet. For det de lærte mener hun absolutt er overførbart til flere fag.
 
– Det handler om å forenkle. Vi kan ikke gjøre det enkelt nok! For en del fagfolk kan det sitte langt inne å ikke bruke faguttrykkene og det språket som faget bruker, men dette kommer etter hvert. Mitt utgangspunkt er at vi må skape interesse og engasjement hos barna, og gi dem verktøy som gjør dem selvstendige og dermed ikke trenger meg som fagperson hele tiden. Prikkene og stripene i steinene er linken mellom det de ser og de store, geologiske fortellingene, og med en enkel inngang kan interessen for et fag og en vitenskap være vekket, sier Merethe Frøyland.
 
Merethe Frøyland er leder for Naturfagsenteret – Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa. Frøyland har hovedfag i geologi og en doktorgrad i naturfag-didaktikk, og har skrevet en rekke artikler og bøker om ulike tema knyttet til naturfag, didaktikk og undervisning.