Matematikk i barnehagen handler ikke om pluss og minus og regnestykker på papir. Det handler om grunnleggende tall- og begrepsforståelse.

– Mange voksne husker en skolematematikk der det meste handlet om tall og regnestykker og ligninger, og der du enten fikk riktig eller galt svar. Slik skal det ikke være i barnehagen, og slik er det heller ikke i skolen i dag. Det barna har behov for, er å lære seg grunnleggende forståelse for tall, mengder, størrelser og former, og da må de lære det på en måte som gir mening for dem, sier Else Havnevik Devold.
 
nasjonalt barnehageforum 2016 Vil du lære mer om hvordan du kan jobbe med realfag i barnehagen? Sjekk ut programmet på konferansen 21. og 22. november 2016:

"Realfag i barnehagen - små forskere, stort arbeid. Gå hit for å lese mer om konferansen.
 
Else Havnevik Devold har bakgrunn som førskolelærer med hovedfag i barnehagepedagogikk. Hun har mange års erfaring som styrer og pedagogisk leder i barnehage, og arbeider nå ved Tøyen skole i Oslo. Under Nasjonalt
FAKTA
Else Havnevik Devold har gitt ut flere bøker og læreverk, blant annet Fem, seks – det kommer en heks. Praktisk matematikk i barnehagen og En, to – støvel og sko. Matematikk og de minste i barnehagen.

Devold sitter i realfagsgruppa i Oslo-barnehagene, som løpet av høsten skal komme med en veileder om matematikk-aktiviteter i barnehagen. Hun sitter også i Abelfondets barne- og ungdomsutvalg.
barnehageforum vil hun holde foredraget Tallforståelse teller! Meningsfulle matematikkaktiviteter for de eldste barna i barnehagen.
 
– Matematikk kan ofte bli abstrakt. I barnehagen er det viktig at det blir så konkret som mulig. Det skal ikke dreie seg om å regne med pluss og minus, men om å forstå hvorfor vi bruker pluss og minus, om når vi har bruk for dette. Hvor mange pølser trenger vi for eksempel å ha med til turen vår? Hvordan dekker vi på bordet slik at alle får kopper og fat? Å telle, legge sammen, sortere, finne like mange; slike ting er det jeg tenker på når jeg snakker om hverdagsaktiviteter og meningsfulle aktiviteter. I barnehagen kan det også handle om terningspill, kortspill og lignende. Lekpregede aktiviteter som fremmer matematikkforståelse, og aktiviteter der barnet selv ser at det er nyttig og nødvendig å bruke matematikk – selv om vi ikke snakker om at dette er matematikk, sier Devold.
 
– Det er forståelsen som er det viktige. Det hjelper ikke å kunne skrive tallet fem dersom en ikke vet at en har fem fingre på hver hånd. Og sammen med tallene hører begreper som mer enn, mindre enn, ved siden av, mellom og så videre. Altså begreper som vi bruker til daglig, i mange sammenhenger, og som man må forstå hva innebærer.
 
Til daglig jobber Else Havnevik Devold med 6-åringer på Tøyen skole, blant annet med begynnende regne- og leseopplæring. Der møter hun barn som ikke har gått i barnehage, og som hun ser mangler noen av disse grunnleggende begrepene. Hun kan legge en haug klosser med ulik farge foran dem og be dem sortere, og de forstår ikke hva hun mener.
 
– Det er gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter at barn utvikler sin matematiske kompetanse, og det er dette det må handle om i barnehagen.
 
– Du holder mange kurs og foredrag for barnehagelærere. Møter du noe skepsis til å jobbe med matematikk i barnehagen?
 
– Nei. Jeg får jevnt over veldig positive tilbakemeldinger. Noen har egne, dårlige erfaringer med den gammeldagse skolematematikken, og er i utgangspunktet ikke spesielt glad i faget, men de ser at det jeg snakker om som matematikk i barnehagen er noe annet, sier Else Havnevik Devold.