Leken er barnas viktigste redskap for å mestre selve livet og det bør gjenspeiles i den nye rammeplanen

«Barnehageopprør 2016» var nødvendig fordi det var så tydelig at stortingsmeldingen var på kollisjonskurs med profesjonen i synet på hva en barnehage skal være.
 
Det som gjorde sterkest inntrykk på meg våren 2016 var alle de gode innleggene og beskrivelsene som kom fra mange barnehagelærere. De viste et glødende engasjement på vegne av barna og den jobben de skal gjøre. Jeg skal innrømme at jeg lenge har tenkt at vår yrkesgruppe ikke var god til å sette ord på jobben vi gjør. Våren 2016 viste meg at jeg tok så til de grader feil, og godt er det.
 
Jeg er stolt av at vi klarte å få så mange politikere til å lytte til profesjonen. Det var mange barnehagelærere og tillitsvalgte som troppet opp både hos lokale politikere og på stortinget for å snakke om viktigheten av en god barnehage.
 
Men jeg er frustrert over at vi ikke ble hørt når det gjelder lærernorm i barnehagen. Jeg skulle virkelige ønske at vi fikk fastsatt en lærernorm i behandlingen av denne stortingsmeldingen. Det ville være å ta barn og barndom på alvor.
 
Jeg er villig til å kjempe for at den nye rammeplanen skal vektlegge leken. Leken er barnas viktigste redskap for å mestre selve livet. Når barn får leke er de seg selv, fullt og helt. De får medvirke i eget liv og leken plasserer ingen inn i «bokser eller skjemaer».
 
tidsskriftet barnehagefolk Barnehagefolk er tidsskriftet for faglig fornyelse og engasjement. Her formulerer profesjonen sitt fag og de utfordringer barnehagene til enhver tid står ovenfor. Hvis du ikke er abonnent, gå hit for å tegne et abonnement.