Vi klarte å få Stortingspolitikerne til å forstå at det er barndommen som står på spill.

Barnehageopprør 2016 var nødvendig fordi det nå er snakk om å slåss for barnehagens kjerneverdier. Alle barn skal oppleve å bli verdsatt og inkludert uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Disse verdiene står på spill når politikerne vil innføre mer formell læring og målstyring i barnehagen. Vi må holde på og styrke lekens egenverdi.
 
Barnehagelærer: Anne Greve
Utdannet førskolelærer, BVA,1983.

Hovedfag i 
barnehagepedagogikk,
BVA,1993.

Ph.D. Universitetet i Oslo,
2007.
Arbeidet 17 år som 
pedagogisk 
leder i barnehage, ett år som 
førsteklasselærer i grunnskolen.

14 år på barnehagelærerutdanningen
ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Det som gjorde sterkest inntrykk på meg våren 2016 var det store engasjementet og mobiliseringen fra hele barnehagefeltet. Vi kan være uenige om mye, men dette sto vi samlet om.
 
Jeg er stolt over at vi klarte å få Stortingspolitikerne til å forstå at det er barndommen som står på spill.
 
Men jeg er frustrert over at vi ikke ble hørt når det gjelder å få inn flere barnehagelærere i barnehagen. Jeg er også opptatt av at vi ikke må hvile på laurbærene, for den seieren vi har vunnet, er skjør.
 
Jeg er villig til å kjempe for at den nye rammeplanen skal vektlegge barns lek og opplevelse av å bli verdsatt og inkludert, ikke krav om målstyrt læring, kartlegging og programstyring.
 
 
 
 
 
 
 
tidsskriftet barnehagefolk Barnehagefolk er tidsskriftet for faglig fornyelse og engasjement. Her formulerer profesjonen sitt fag og de utfordringer barnehagene til enhver tid står ovenfor. Hvis du ikke er abonnent, gå hit for å tegne et abonnement.