Jeg er frustrert over at kunnskapsministeren argumenterer med «misforståelse» i alle motargumenter, i stedet for å lytte til profesjonen.

«Barnehageopprør 2016» var nødvendig fordi flere av de politiske ønskene i stortingsmelding 19 legger press på den nordiske barnehagemodellen, med økt læringspress, utbyttebeskrivelser, språknorm – og lek som middel for læring. Det var også nødvendig fordi barnehagelærernes kunnskaper føles diskvalifisert sammenlignet med politikk og ønsker om målbare resultater.
 
Barnehagelærer: Anniken Lind
Master i barnehagepedagogikk.

Har jobbet som pedagogisk leder og
som fagleder i barnehage.
Er nå høgskolelektor i
barnehagepedagogikk ved HiHm,
Campus Hamar.

En 1 av 12 i 
aksjonsgruppa for
Barnehageopprør 2016.
Det som gjorde sterkest inntrykk på meg våren 2016 var det engasjementet dette skapte, både blant barnehagelærere, assistenter, foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, studenter, ansatte på høgskoler og universitet, både i Norge og i verden. Det gjorde inntrykk med alle leserinnleggene, debattene og avisoppslagene som var/er en motdiskurs til barnehagepolitikken, og at ansatte landet rundt var modige nok til å stå opp for barnets beste.
 
Jeg er stolt av at vi klarte å samle inn over 7000 underskrifter! At vi ble «snakket om» overalt. At det arbeidet vi la ned for å forhindre «blankofullmakt» ga uttelling. Jeg er også stolt av at vi klarte å skape dette engasjerte fellesskapet, som ønsker det beste for barn, alltid.
 
Men jeg er frustrert over at vi ikke ble hørt når det gjelder bemanningsnorm og økt barnehagelærertetthet. Dette kommer jo innen 2020, samtidig er det fryktelig lenge å vente for de barna som allerede går i barnehagene. Jeg er også frustrert over at kunnskapsministeren argumenterer med «misforståelse» i alle motargumenter, i stedet for å lytte til profesjonen.
 
Jeg er villig til å kjempe for at det fortsatt skal være prosessmål i barnehagen, og ikke resultatmål for barnehagebarn, og at barnehagelærerne selv skal få avgjøre hvilke verktøy som passer best i den pedagogiske praksisen, ikke barnehageeier. Jeg vil kjempe videre for at vi beholder den sosialpedagogiske tradisjonen, ikke den skoleforberedende. Fokuset bør også rettes mot arbeid med de minste barna, ikke bare «skoleforberedelse».
 
tidsskriftet barnehagefolk Barnehagefolk er tidsskriftet for faglig fornyelse og engasjement. Her formulerer profesjonen sitt fag og de utfordringer barnehagene til enhver tid står ovenfor. Hvis du ikke er abonnent, gå hit for å tegne et abonnement.