Har du lyst på en ny utfordring, eller kjenner du noen som absolutt burde søke på denne jobben?

Redaktør - med kunnskap fra feltet barn og unge

 
Habitus søker Redaktør til tidsskriftet Barnehagefolk i 50% stilling. Barnehagefolk er et velrenommert 32 år gammelt tidsskrift som publiserer pedagogisk fagstoff til hele barnehageområdet. Målet er å inspirere og tilføre ny kunnskap til alle ansatte i barnehagene og være med å sette dagsorden i barnehagedebatten. Habitus driver også nettsiden Barnehageforum, kurs og konferanser gjennom Utviklingsforum og gir ut bøker på forlaget Pedagogisk Forum. Redaktøren vil inngå i et tett samarbeid med redaksjonen i disse avdelingene.
 
Sentrale arbeidsoppgaver for redaktøren vil være å:
redigere og produsere 4 nummer (a 112 s.) av Barnehagefolk
 
  • lede redaksjonsgruppen
  • levere innhold til Barnehageforums internettplattform
  • Bidra til å utvikle tidsskriftet på nett
  • utvikle et bredt nettverk innenfor praksisfeltet og fagmiljøet

Vi ser etter en person

Med barnehagefaglig bakgrunn, med både praktisk erfaring og god oversikt over utvikling og forskning innen pedagogikk og/eller fagdidaktikk. Søkeren må være språksikker og kreativ.
 
Alternativt en person med journalistutdanning, eventuelt redaktørerfaring, med kunnskap fra fagfeltet barn og unge
 
  • som kan bidra til å videreutvikle Barnehagefolk
  • som har evne til selvstendig arbeid og å jobbe i team
  • som har evnen til å begeistre og inspirere sine kollegaer
  • som er kontaktskapende og initiativrik
 

For den aktuelle kandidat tilbyr vi:

Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, faglig utvikling og et kreativt og godt arbeidsmiljø.
Tiltredelse: 01.01.2018 eller etter nærmere avtale.
Lønn: Etter avtale
Søknadsfrist: 15. oktober. 
 
Søknad sendes til kjell@barnehageforum.no. For spørsmål omkring stillingen ring til Kjell Simonsen tlf. 90781001.