Det er noe utrolig godt ved små barns smil, latter og lek, og det er skikkelig gøy å være sammen med barn! Når du er det fremover, la de med (u)jevne mellomrom også ta deg med inn i sin verden.

Prøv å se med barneøyne, -å være opptatt av øyeblikket her og nå! Vis interesse for det DE vil fortelle, peke på, undres over og forklare. Det er jo en vidunderlig og spennende verden som venter, -den må så klart både utforskes og oppleves!

Kroppen vår er nemlig lagd for å være i aktivitet. Den lysten ethvert barn har til å utforske og teste egne ferdigheter og grenser både skal og bør oppmuntres. Igjen og igjen. Det er sånn barn lærer om seg selv, om andre og om verden omkring seg. Kvaliteten på, og omfanget av den aktiviteten barn får tilgang til, har mye å si for helsen og aktivitetsnivået i flere år fremover. Fysisk aktivitet er viktig. Lek er viktig. Variasjon er viktig... -både for vekst og utvikling, -og for læring! Så lek, rop, gled deg og vær i variert aktivitet så mye du bare orker, sammen med de små oppdagerne. For når kroppen er i bevegelse, danner vi erfaringer.

Utelek og uteliv er gir en masse gode muligheter til fysisk aktivitet, og forskning peker på en rekke gode effekter for barn som bruker utelek som hovedarena. Fysisk aktivitet som løping, balansering, husking, skliing og klatring, -og alle former for bevegelse i ulendt terreng eller på ulikt underlag, gir mulighet til å utvikle både motoriske ferdigheter og mot, -og gir grobunn fine mestringsopplevelser. I tillegg vet vi at både selvfølelse, impulskontroll, kreativitet og personlig utvikling kan styrkes i utelek. Så løp ut sammen med barna så ofte du kan i sommer, -og legg til rette for at de du har ansvaret for, trygt kan både leke, lære og fryde seg sammen med deg og med hverandre utendørs.

 

Ideer til hvordan dere kan ha en Sprell levende sommer:

 

Kroppen våkner

Alle barna sitter eller står i ring. Den voksne spør: «Er kroppen din våken? La oss se om det er liv i hele deg!» «Strekk deg så lang du er. Kjenn at du strekker både tærne og nakken og armene og hele deg.» «Krøll deg sammen som en bitte liten ball.» Nevn en

kroppsdel av gangen som skal strekkes og krølles; f. eks. armen, beinet, hodet, foten osv. Ta på og benevn de ulike delene av kroppen mens de strekkes og krølles. Sett på musikk, -gå rundt. Når musikken stopper, ta på en kroppsdel. «Hva kan vi gjøre med den?» (F.eks. ta på hodet. «Hva kan vi gjøre med hodet?» -Riste på det, bøye det i ulike retninger osv.)

 

Bevegelsessang: Hode, skulder, kne og tå

Hode, skulder, kne og tå, kne og tå.
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå.
Øyne, ører, kinn å klappe på.
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå.

Syng sangen og klapp på den kroppsdelen som synges. Endre tempo etter hvert, syng sakte eller fort, og gjør bevegelsene i samme tempo som sangen synges. Kan gjøres alene eller to og to mot hverandre og da ta på hverandres hode, skulder kne og tå.

 

Rollelek
Lag en liten historie. Gjerne sammen med barna. Utforsk og gjør bevegelser underveis. Hvor vil dere at vi skal reise, hva vil dere se, hvordan tror dere det er å bo i (et annet land eller sted), ulike yrker – hva gjør de, hvilke verktøy bruker de, hva kjennetegner de ulike årstidene osv)

 

boken: sprell levende
- Med tips og ideer til aktiviteter for hele barnehagen. Kan bestilles i barnehagebutikken.no 

 

Å lytte  
Stopp og lytt akkurat nå! Hvilke lyder hører du? Vær helt stille og lukk gjerne øynene. Lytt, snakk om lydene og lytt igjen. Er det helt stille? Hvis ikke, hvor mange ulike lyder hører dere? Det er ofte mange lyder rundt oss som vi ikke tenker over hvor kommer fra eller hvordan oppstår. Hører dere noen som puster, rumling i magen, hjertet, lyder fra et annet rom eller utenfra.

La gjerne barna lytte til sine egne lyder, ved f. eks. å ta opp barnas stemmer og spille dem av. Dette forbedrer barnas evne til å avgjøre nøyaktig hvor en lyd kommer fra, og til å skille en lyd fra en annen. Barnet lærer også hvilke lyder som er nærmest og hvilke som er lengst unna.

 

Å lage lyder
Hvilke lyder kan vi lage? Med hendene kan vi for eksempel: klappe, ”tappe regndråper”, banke med knoken, knipse (vanskelig for barn, men voksne kan vise.) Med føttene kan vi for eksempel: trampe, hoppe, slepe føttene langs gulvet.

 

Hermegåsa

Barna stiller seg opp etter hverandre på én lang rekke. Den som står først, er ”leder” og bestemmer hvor og hvordan alle de andre beveger seg. Barna følger etter den første i rekka og aper etter de bevegelsene denne gjør. Etter et par minutter går førstemann bakerst i rekka, og neste barn overtar som ”leder”.

Varianter av samme lek: Barna beveger seg etter ulik type musikk, fortsatt aper alle etter ”lederen”.

 

Isskulpturer
Spill musikk, når musikken stopper skal de stå helt stille.

 

Støylek
De fleste barn synes det er veldig moro å løpe rundt å rope. Støyende lek/sang/rop fører til at barnet blir kvitt masse stress og kan være beroligende. La barna kjenne på ulike støy- og aktivitetsnivå; Rope høyt og løpe rundt – stå helt rolig og være stille… Kontraster!

 

Her og nå!
Lukt på en blomst, se hvor mauren går, hvor stort blad kan jeg finne... Hva skjer akkurat i dag?