Oppfatter du deg selv som prestasjons eller mestringsorientert?

Oppfatter du deg selv som prestasjons eller mestringsorientert? Finn eksempler fra eget liv som du kan dele med kollegaene dine.

Hvordan påvirker dette hvordan du legger til rette for barnas mestring?

I hvilke situasjoner er det viktig for deg å ha å ha kontroll på det som skjer i barnehagen? Når føler du deg fri til å ta ting på sparket og improvisere?


Diskuter:

Hva gjør vi for barn som de kan klare selv med litt hjelp? Hvordan kan vi eventuelt unngå dette?
Hva må alle barn få tid til å gjøre hver dag?
Hva må personalet få tid til å gjøre hver dag?
Er det noe av dette som kommer i konflikt med hverandre? Hvordan kan dere eventuelt løse dette?
Hvordan legger dere til rette for at barna får prøve og feile for å finne løsninger selv? Finn eksempler på situasjoner.

digital kursbaseHverdagen i barnehagen ved Cathrine Ask

Gjør:
Spør de eldste barna:

  • Hva gjør man når man er flink?
  • Hva kan dere gjøre selv? Hva får dere lov til å gjøre selv?
  • Hva kan du hjelpe andre barn med? Hva kan de hjelpe deg med?
  • Hva er frivillig å være med på i barnehagen?


Legg bort alle voksenstyrte aktiviteter i en uke. Fortell barna om det. Sett dere på gulvet (unngå bordaktiviteter) og delta i leken. Se hva som skjer!